Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola oktober 2020

​Hej! Vi står på tröskeln till november och vintern börjar visa upp sig i delar av vårt långa land. Arbetet med att utveckla vår nya organisation går stadigt framåt. Jag hoppas att ni känner att ni har fått det stöd och hjälp ni behövt under hösten.

Fackligt stöd

Behöver du fackligt stöd eller vägledning ska du gå via Lärarförbundet kontakt på telefon 0770 33 03 03 alt https://www.lararforbundet.se/kontakt

De kommer att hjälpa dig att antingen få kontakt med någon av oss inom styrelsen där vi gjort en regional ansvarsindelning eller ett av våra regionkontor där vi har ombudsmän som kan hjälpa till i svårare frågor.

Avdelningsstyrelsen har haft ett stort fokus på att få nuet att fungera, men nu kommer vi allteftersom även lägga mer kraft på arbetet med framtiden i fokus. Vi ska ha vårt första fysiska styrelsemöte i november nere i Göteborg. På agendan står då verksamhetsplan och budget för kommande år. Vi hoppas kunna kalla till någon form av verksamhetskonferens innan årsmötet, antingen digital, hybrid eller på regional basis.

Utbildning

Vi arbetar på att skapa utbildningar för er som är ombud på folkhögskolor och ber om lite tålamod så kommer vi återkomma med former för detta. Vi kommer att arrangera utbildningsveckan v12 fysiskt på någon folkhögskola, men även erbjuda möjligheten att vara med digitalt på olika sätt. Information och inbjudan kommer i slutet av november.

Forskningsstipendium

Gamla Förbundet folkhögskollärarnas förbundsstyrelse, och den nya avdelningsstyrelsen för Lärarförbundet folkhögskola har möjlighet att varje år dela ut upp till 100 000kr i ett forskarstipendium i syfte att främja praktiknära forskning inom folkhögskolan. 2019 tilldelades Andreas Ruschkowski ett stipendie på 100 000kr för att beforska "Utformningen av vetenskaplig kunskapsbas i folkhögskolans praktik: Med fritidsledarutbildningen i fokus".

Detta har nu ett år senare resulterat i rapporten Folkhögskolans utformning av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Styrelsen tackar Andreas för en väl utförd forskningsinsats för folkhögskolan. Här kan du läsa mer samt ladda ner hela rapporten: https://www.lararforbundet.se/avdelningar/folkhogs...

Med vänlig hälsning

/ Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet Folkhögskola

  • Skapad 2020-10-23
  • Uppdaterad 2020-10-23
Frågor & Svar