Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola november 2020

​November är här och därtill en lite kärvare period i pandemin, men snart får vi förhoppningsvis tända lite adventsljus i mörkret. Vi får alla hjälpas åt så kommer i igenom detta och jag vet att ni alla drar ett stort lass ute på folkhögskolorna för att på olika sätt hålla verksamheten igång.

Läget i pandemin påverkar givetvis styrelsens arbete och planering också, men vi försöker laga efter läge och här kommer lite aktuell information och uppdateringar av tidigare lämnad sådan.

Avtalsrörelsen

Förhandlingar pågår fortfarande med Arbetsgivaralliansen och IDEA. Vi bedömer att vi ska vara i mål inom någon vecka, men vi återkommer så fort allt är klart med mer information.

Årsmöte 2021

Lärarförbundet folkhögskola kommer att kalla till årsmöte som kommer att genomföras digitalt måndagen den 15/3. Mötet kommer att föregås av Regionala råd, förträffar där förslagen från styrelsen kan diskuteras. En formell kallelse kommer att skickas ut.

Utbildningsveckan flyttas till vecka 17

Avdelningsstyrelsen har beslutat att flytta utbildningsveckan i tid från vecka 12 till vecka 17. Detta för att öka möjligheten att kunna genomföra den på plats. Tanken är att sprida ut den över hela veckan för att minska eventuell trängsel. Fysisk plats är ännu inte bestämd, men vi planerar även för att det ska gå att delta digitalt. Information om kursinnehåll och praktisk information kommer senare, men markera veckan i kalendern.

Facklig vägledning

Behöver du eller någon kollega facklig vägledning ska ni i första hand kontakta Lärarförbundet kontakt på 0770 33 03 03, eller www.lararforbundet.se/kontakt De lotsar dig sedan vidare, beroende på ärendets art till antingen någon av oss i styrelsen eller till en ombudsman på något av regionkontoren.

Avdelningsstyrelsen genom Tomas Rosengren, ordförande

  • Skapad 2020-11-24
  • Uppdaterad 2020-11-24
Frågor & Svar