Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola mars 2021

Avdelningsstyrelsen har  haft sina första dagar tillsammans.

Avdelningsstyrelsen har haft sina första dagar tillsammans.

Hej! Våren börjar göra sig påmind och påsken står för dörren. Lärarförbundet Folkhögskola har under mars månad genomfört sitt första årsmöte. Det var ett digitalt möte med ca 100 medlemmar som deltog.

Avdelningen fick en delvis ny styrelse som fick i uppdrag att genomföra den verksamhetsplan styrelsen arbetat fram. Styrelsen, som den gångna veckan haft sina första digitala styrelsedagar, består det kommande året av följande personer:

Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskolaOrdförande

Lisa Nissen, Marieborgs folkhögskolaVice ordförande

Rafah Khoudary, Sankta Birgitta folkhögskolaKassör

Anita Runesdotter, Marieborgs folkhögskolaLedamot

Eva Lena Volk, Uppsala folkhögskolaLedamot

Erik Sellgren, Högalids folkhögskolaLedamot

Annica Blom, Medlefors folkhögskolaLedamot

Ingela Börjesson, Västerbergs folkhögskolaLedamot

Katarina Petersén-Nielsen, Ljungskile folkhögskolaLedamot

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen på vår hemsida

Utbildningsveckan

På grund av det rådande läget bestämde styrelsen att flytta fram utbildningsveckan till vecka 17. Förhoppningen var att kunna genomföra den på plats, men som läget är kommer den att genomföras digitalt.

Vi erbjuder detta år tre utbildningar. En grundläggande ombudsutbildning, en Skyddsombudsutbildning samt en kurs på temat Att skola demokrater och språkets betydelse för demokratin. Du hittar kurserna genom att klicka på namnen eller genom kursportalen där du väljer avdelning Folkhögskola. Välkommen!

Internationellt

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp med uppgiften att arbeta fram nya statuter till SOL-stipendiet. Detta för att kartan delvis ritats om, internationellt solidaritetsarbete kan ta sig nya uttryck och att världen faktiskt numera finns i våra klassrum. Är Du intresserad av att vara med i en sådan grupp eller vill bidra med tankar och idéer tar du kontakt med Anita Runesdotter i styrelsen.

Facklig vägledning

Behöver du facklig vägledning kontaktar du alltid i första hand Lärarförbundet kontakt via länken eller på telefon på 0770 33 03 03. De kan antingen svara på dina frågor eller leda dig vidare till någon av oss i styrelsen eller en ombudsman.

Lärare i Pandemin

Vi vill även passa på att tipsa om att Lärarförbundet har en särskild hemsida med facklig information kopplat till läraryrket under pandemin.

Med det vill vi i styrelsen önska dig en Glad Påsk med ett hopp om en ljusnande framtid!

Tomas Rosengren, ordförande

  • Skapad 2021-03-29
  • Uppdaterad 2021-03-29
Frågor & Svar