Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola augusti 2021

Hej! Välkommen tillbaka till en ny termin och hoppas att du fått njuta av ledighet i solen i sommar. Nu börjar deltagarna komma tillbaka och vardagen komma igång. Även det fackliga arbetet börjar rulla igång och här kommer en uppdatering från Lärarförbundet Folkhögskola.

Rekrytering

Nytt läsår innebär även nya kollegor att lära känna. Ta chansen att även prata yrkesroll och facklig tillhörighet när tillfälle ges. Vi är den enda fackliga organisation som uttryckligen har folkhögskolan högst på agendan. Just nu är det dessutom gratis de första sex månaderna. Tillsammans är vi starkare!

Lärarförbundets Extrakongress

Den 2-3 september har Lärarförbundet kallat till extrakongress. Detta utifrån att det sedan i vintras pågått en process för att skapa en ny organisation för Sveriges alla lärare. Detta var en process som Lärarförbundet startade själva. Sedan dess har förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas riksförförbund gemensamt gått ut med en avsiktsförklaring att arbeta för en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare. Att ena alla lärare i ett förbund är något vi i styrelsen ser mycket positivt på. Lärarkåren ska stå enad och inte kunna spelas ut mot varandra gruppvis. Med detta sagt har vi sedan tidigare uttryckt en oro för att den nya organisationen så mycket fokuserat på att vara en organisation för akademiker kopplat till lärarskapet. I folkhögskolan finns så många kollegor som inte i första hand är akademiker utan Folkhögskollärare, med olika utbildningsbakgrund. Vi har löpande haft en bra dialog med förbundsstyrelsen och vi har fört fram våra tankar och åsikter i olika lärarforum under våren. Vi har även fått en plats med yttranderätt på extrakongressen där vi fortsatt kommer att lyfta fram vikten av att en ny organisation har en inkluderande syn på vem som är en välutbildad lärare hellre än att enbart fokusera på akademiska meriter. Läs mer här.

Ny på folkhögskola

Lärarförbundet Folkhögskola arrangerar den 1-3 november en kurs för dig eller kollega som känner sig ny i utbildningsformen Folkhögskola och vill öka din kunskap om, och förståelse för utbildningsformens särart utifrån vårt samhällsuppdrag och bärande pedagogiska idéer. Med input från andra folkhögskollärare, våra huvudmän och aktuell forskning funderar vi kring och diskuterar vad det innebär att vara folkhögskollärare. Vi har några platser kvar. Läs mer här.

Ombudsutbildning

Det viktigaste fackliga arbetet sker på våra arbetsplatser. Därför är det viktigt att vi har välutbildade ombud på våra folkhögskolor. Avdelningen kommer att erbjuda en tre dagars grundutbildning för dig som är ombud på folkhögskola den 29/11-1/12. Utbildningen kommer att anordnas på en specifik plats, en folkhögskola, men det kommer även att erbjudas möjligheten att vara med digitalt, alltså en digital/analog hybrid. Platsen är inte klar än, men sätt av datumen så återkommer vi med mer information framöver.

Facklig Vägledning

Behöver du facklig vägledning ringer du Lärarförbundet kontakt på 0770 33 03 03 eller loggar in på www.lararforbundet.se/kontakt och använder webformuläret. Då kommer de hjälpa dig eller lotsa dig vidare.

Med detta vill vi i styrelsen önska dig en fin start på terminen!

Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet Folkhögskola

  • Skapad 2021-08-25
Frågor & Svar