Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet folkhögskola augusti 2020

​Hej! Beslutet att omorganisera landets folkhögskollärare fattades i juni, och sedan den 1/7 är vi fullt ut organiserade i Lärarförbundet där vi utgör en rikstäckande samrådsavdelning, Lärarförbundet folkhögskola.

Den nyvalda styrelsen intensivstartade redan i juni med några kursdagar där vi fick sätta oss in mer i praktiken vad den nya organisationen innebär för styrelsens arbete. Vi har sedan dess hunnit ha ytterligare ett möte där fokus handlat om att sätta den fackliga organisationen och hitta våra arbetsrutiner kopplat till fackliga ärenden. En viktig del är att inventera hur det ser ut med lokala ombud ute på skolorna i det som nu kallas klubbar och att uppgifterna om lokala ombud i medlemsregistret är uppdaterade. Det handlar om att höja förbundets generella fackliga kompetens ner på klubbnivå där vi successivt under en tvåårsperiod kommer höja kraven på facklig utbildning för att förhandlingsrätten ska kunna delegeras. Detta för att våra avtal i hela organisationen ska vara juridiskt korrekta och därmed rättssäkert för dig som medlem.

Än så länge är vi i ett uppstartsläge där vi måste få igång våra rutiner i hantering av det fackliga som i sin tur är en förutsättning för att sedan hitta formerna för vårt strategiska arbete med professionen och utbildningsformen. Det står på agendan när styrelsen har sitt första längre sammanträde i mitten av september.

Vid förbundsmötet i juni pratade vi om att kalla till en verksamhetskonferens i oktober för få till en fysisk träff för medlemmar för att tillsammans ha lite verkstad som ett led i att hitta en riktning för den nya avdelningen. Vi vågar i dagsläget inte kalla till denna på grund av det fortfarande osäkra corona-läget, men vi återkommer i frågan.

I övrigt vill vi i styrelsen uppmana dig som medlem att logga in på www.lararforbundet.se och se till att dina medlemsuppgifter stämmer. Kontaktuppgifter, inkomst, eventuella uppdrag etc.

En ny hemsida är under uppbyggnad och finns på https://www.lararforbundet.se/avdelningar/folkhogskola

Behöver du facklig vägledning eller har andra frågor ringer du Lärarförbundet kontakt på 0770 33 03 03 så kommer de se till att ditt ärende hamnar i rätta händer.

Med det vill jag och styrelsen önska er alla lycka till i uppstarten av det nya läsåret.

Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet folkhögskola

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här