Lärarförbundet
Bli medlem

Nominera till avdelningens förtroendeposter – före 4/2

Den 15 mars i år hålls första årsmötet i den nybildade samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola. Valberedningen för avdelningen jobbar nu för högtryck för att kunna lämna ett förslag på förtroendevalda: styrelse och revisorer.

Vi arbetar nu för att bilda oss en uppfattning om avdelningens arbete, hur den nuvarande styrelsen arbetar och fungerar ihop och vilka kompetenser som finns, saknas eller behöver förstärkas.

Då förra året var ett väldigt speciellt år utöver att styrelsen och övriga i den nya valdes så sent som 10-12 juni 2020, dessutom i en helt nya organisation med nya stadgar, har vi inte som brukligt är närvarat vid styrelsemöten, utan låtit styrelsen få hitta sina rutiner. Vi kommer dock närvara vid styrelsen första möte nu i slutet av januari. Vi har också haft kontakter med enskilda ledamöter och hela styrelsen under hösten och i början på detta år.

Vi vill nu ha in nomineringar till avdelningens förtroendeposter och behöver hjälp av dig som medlem eller arbetsplatsombud. Känner du en person, eller är du kanske själv den person vi söker? Du kan nominera före 4 februari och 14 februari presenteras valberedningens förslag.

Personen du nominerar ska stå bakom Lärarförbundets Folkhögskolas värderingar och ha en stark förankring i verksamheten (gärna med vana att förhandla), vara bekväm med att leda och ha visioner för sitt fackliga engagemang – och inte minst kunna avsätta den tid som krävs. Det är viktigt att vi kan ta till vara erfarenheter, kunskaper och kompetenser avdelningen och vi efter- strävar en så stor mångfald* som möjligt för att spegla Folkhögskolesverige och medlemskåren.

Valberedningen för avdelningen Lärarförbundet Folkhögskola

Maria Holmgren – Birka folkhögskola, Ås (sammankallande)

Eva Ogenborg – Nyköpings folkhögskola, Nyköping (sammankallande)

Linda Carstedt – Medlefors folkhögskola, Skellefteå

Elisabet Schück – Långholmens folkhögskola, Sundbyberg

Staffan Kahn – Södra Stockholms folkhögskola, Botkyrka

Sven Gustafsson – Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Emma Liljeberg – Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke

Johanna Fredriksson – Furuboda folkhögskola, Kristianstad

Påverka genom att nominera någon som du tror på!

Använd denna nomineringsblankett för att nominera och glöm inte att tillfråga den du nominerat om hon/han/hen ställer upp. Valberedningen kommer behandla alla inkomna nomineringar likvärdigt. Kontakta gärna vår avdelningsordförande Tomas Rosengren för att få veta mer om uppdragen. Tomas nås på 070-737 06 35 eller tomas.rosengren@lararforbundetavdelning.se.

Skicka ett mail med nedanstående uppgifter till sammankallande Maria Holmgren till mariaholmgren36@gmail.com, senast 4 februari 2020.

***

  1. Följande person har accepterat nomineringen
  1. Arbetsplats
  1. Hen kontaktas på (telefon och/eller e-post)

***

  1. Nominerad av
  1. Arbetsplats
  1. Jag/vi kan kontaktas på (telefon)
  1. Motivera gärna nomineringen skriftligt här (annars kontaktar vi dig per telefon):

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar