Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Folkhögskolas nyhetsbrev februari 2022

Hej! Vi har gått in i februari och nåtts av besked om ljusare pandemitider. Givetvis en lättnad för många även om inte världen förändras som i ett trollslag för det. Vi kommer fortsatt påverkas av pandemin ute på våra folkhögskolor ännu en tid, men vi ska försöka se framåt.

Hej!

Lärarförbundet Folkhögskola går in i ett nytt verksamhetsår som vi ändå hoppas ska få präglas av att vi på nytt kan börja träffas mer igen. I det här brevet ska vi lyfta något av det vi har att se fram emot den kommande tiden.

Medlemsomröstning

Som nog inte förbigått någon pågår just nu, fram till och med den 15/2, en medlemsomröstning inom Lärarförbundet gällande en ny organisering av Sveriges lärare och skolledare. Som tidigare meddelats har avdelningsstyrelsen varit väldigt aktiv i den här processen och vi tycker att vi har fått igenom det vi anser vara de viktigaste förutsättningarna för att vi fortsatt ska kunna tillgodose alla folkhögskollärarnas fackliga behov och arbeta med att utveckla vår profession även i en ny organisation. Alla folkhögskollärare kan fortsatt organisera sig tillsammans och vi kommer även i framtiden ha en egen nationell avdelning precis som idag. Utifrån detta är det upp till dig att ta ställning. Har du ännu inte röstat och känner dig osäker i sakfrågorna erbjuder vi ett öppet medlemsmöte onsdagen den 9/2 kl 18.30 via Zoom där du har möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Klicka här för att ansluta till mötet. Välkommen!

Utbildningsveckan 2022

Lärarförbundet Folkhögskola ser fram emot att vecka 13 äntligen få välkomna till vår utbildningsvecka. Platsen är Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg som ligger vackert med utsikt över Öresund. Nedan presenteras kursutbudet. Kurstiden är måndag 28/3 12.00 till onsdag 30/3 14.00 för alla kurser. Välkommen med din anmälan!

Grundläggande Ombudsutbildning (28-30/3)

Ombudsutbildning för dig som är arbetsplatsombud på folkhögskola.
Innehåll: Ombudets roll och rättigheter, etik för förtroendevalda, partsmodellen, kommunikation, samverkan, löneprocessen, m m

Den skiljer sig i upplägget från Lärarförbundets ordinarie ombudsutbildning och är anpassad efter ditt uppdrag som arbetsplatsombud på folkhögskola.

Utbildningen genomförs på plats på Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg. Lärarförbundet Folkhögskola står för mat, logi och resa. Din arbetsgivare står för ersättning för tiden då du inte är på arbetet.

Anmäl dig här senast 28 februari. Senast fem dagar efter att anmälan stängts får du en bekräftelse om du fått en plats. Då får du också information om hur du ska boka din resa.

Folkhögskolans plats i den digitala världen (28-30/3)

Detta är utbildningen för dig som dela med dig av och/eller vill veta mer om hur vi kan behålla det folkhögskolemässiga i den digitala världen och bidra till folkbildningen i en ny dimension. Under utbildningen, där vi varvar föreläsningar med kreativa workshops, lyfter och arbetar vi med:

- Levande, kreativa lektioner på distans; om att skapa fjärrundervisning med ett folkbildande perspektiv

-Det lärande samtalet i digitala forum; så skapar vi en levande dialog i vid datorskärmen

-Digitaliseringens möjligheter i det pedagogiska arbetet; digitala verktyg och pedagogiska hjälpmedel som stöd i lärprocessen

-Folkbildningens möjligheter och uppdrag i den digitala världen; att hitta nya vägar och målgrupper

Kostnad för kursen är 1200kr som inkluderar mat, logi och resa. Anmäl dig här senast 28/2!

Att vara bärare av folkbildningens idé och praktik (28-30/3)

I denna kurs samtalar och inventerar vi tillsammans vad av folkbildningens idé och praktik vi vill förmedla, och hur vi kan göra det, på vår arbetsplats.

Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetat ett tag inom folkbildningen. Du upplever dig vara en bärare av folkbildningens idé och praktik, och vill dela detta med dina kolleger.

Kursen ges med inslag av deltagaraktiv "workshop", och gästas av föreläsare från bl a Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet samt någon mångårigt erfaren praktiker från folkhögskolevärlden. Kostnad för kursen är 1200kr som inkluderar mat, logi och resa.

Anmäl dig här senast 28/2!

Grundläggande skyddsombudsutbildning Folkhögskola

Välkommen till vår grundläggande utbildning för dig som skyddsombud, BAM(Bättre ArbetsMiljö). Kurstider är måndag 28/3 kl 12.00 onsdag 30/3 Utbildningen genomförs på plats på Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg. Din arbetsgivare står för kostnader för utbildningen (resa, logi och mat). Lärarförbundet fakturerar efter genomförd utbildning

Anmäl dig här senast 28/2. Senast fem dagar efter att anmälan stängts får du en bekräftelse om du fått en plats.

Årsmöte

Lärarförbundet Folkhögskola kommer i närtid kalla till årsmöte. Årsmötet genomförs digitalt och äger rum den 15/3 mellan klockan 15.00 - 18.00. Mer information kommer i enskilt utskick, men save the date!

Inför årsmötet kommer vi erbjuda två tillfällen där du som medlem har möjlighet att ställa frågor till styrelsen och diskutera de frågor som står på agendan. Mötena äger rum måndagen den 14/2 klockan 16.00 och onsdagen den 23/3 kl 16.00. Klicka på respektive länk för anmälan så får du en länk innan mötet. Välkommen!

Du har även möjlighet att skicka in egna förslag till årsmötet. Motioner kan skickas in t o m 28/2.

Facklig Vägledning

Behöver du facklig vägledning ringer du Lärarförbundet kontakt på 0770 33 03 03 eller loggar in på www.lararforbundet.se/kontakt och använder webformuläret. Då kommer de hjälpa dig eller lotsa dig vidare.

Besök gärna vår facebook-sida!

Med vänlig hälsning! / Styrelsen genom Tomas Rosengren, ordförande

  • Skapad 2022-02-04
  • Uppdaterad 2022-02-04
Frågor & Svar