Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Folkhögskola välkomnar till ​Utbildningsveckan 2022

Lärarförbundet Folkhögskola välkomnar till utbildningsveckan, en möjlighet till fortbildning såväl fackligt som yrkesmässigt, men även en mötesplats med kollegor från hela landet. Platsen är Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg som ligger vackert med utsikt över Öresund.

Följande kurser erbjuder vi detta år Kurstiden är måndag 28/3 12.00 till onsdag 30/3 14.00 för alla kurser.

Grundläggande Ombudsutbildning (28-30/3)

Ombudsutbildning för dig som är arbetsplatsombud på folkhögskola.
Innehåll: Ombudets roll och rättigheter, etik för förtroendevalda, partsmodellen, kommunikation, samverkan, löneprocessen, m m

Den skiljer sig i upplägget från Lärarförbundets ordinarie ombudsutbildning och är anpassad efter ditt uppdrag som arbetsplatsombud på folkhögskola.

Utbildningen genomförs på plats på Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg. Lärarförbundet Folkhögskola står för mat, logi och resa. Din arbetsgivare står för ersättning för tiden då du inte är på arbetet.

Anmäl dig här senast 28 februari. Senast fem dagar efter att anmälan stängts får du en bekräftelse om du fått en plats. Då får du också information om hur du ska boka din resa.

Folkhögskolans plats i den digitala världen (28-30/3)

Detta är utbildningen för dig som dela med dig av och/eller vill veta mer om hur vi kan behålla det folkhögskolemässiga i den digitala världen och bidra till folkbildningen i en ny dimension. Under utbildningen, där vi varvar föreläsningar med kreativa workshops, lyfter och arbetar vi med:

- Levande, kreativa lektioner på distans; om att skapa fjärrundervisning med ett folkbildande perspektiv

-Det lärande samtalet i digitala forum; så skapar vi en levande dialog i vid datorskärmen

-Digitaliseringens möjligheter i det pedagogiska arbetet; digitala verktyg och pedagogiska hjälpmedel som stöd i lärprocessen

-Folkbildningens möjligheter och uppdrag i den digitala världen; att hitta nya vägar och målgrupper

Kostnad för kursen är 1200kr som inkluderar mat, logi och resa. Anmäl dig här senast 28/2!

Att vara bärare av folkbildningens idé och praktik (28-30/3)

I denna kurs samtalar och inventerar vi tillsammans vad av folkbildningens idé och praktik vi vill förmedla, och hur vi kan göra det, på vår arbetsplats.

Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetat ett tag inom folkbildningen. Du upplever dig vara en bärare av folkbildningens idé och praktik, och vill dela detta med dina kolleger.

Kursen ges med inslag av deltagaraktiv "workshop", och gästas av föreläsare från bl a Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet samt någon mångårigt erfaren praktiker från folkhögskolevärlden. Kostnad för kursen är 1200kr som inkluderar mat, logi och resa.

Anmäl dig här senast 28/2!

Grundläggande skyddsombudsutbildning Folkhögskola

Välkommen till vår grundläggande utbildning för dig som skyddsombud, BAM(Bättre ArbetsMiljö). Kurstider är måndag 28/3 kl 12.00 onsdag 30/3 Utbildningen genomförs på plats på Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg. Din arbetsgivare står för kostnader för utbildningen (resa, logi och mat). Lärarförbundet fakturerar efter genomförd utbildning

Anmäl dig här senast 28/2. Senast fem dagar efter att anmälan stängts får du en bekräftelse om du fått en plats.

Som du ser, en fantastisk möjlighet till fortbildning, både fackligt och yrkesmässigt.

Välkommen med din anmälan!

  • Skapad 2022-02-16
  • Uppdaterad 2022-02-16
Frågor & Svar