Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Folkhögskola om Lärarförbundets extrakongress

Lärarförbundets extrakongress gav förra veckan förbundsstyrelsen fortsatt mandat att arbeta vidare i skapandet av en ny organisation för Sveriges lärare. Vi har på vägen uttryckt oro för delar av processen, men känner att våra frågor lyssnats på inför fortsättningen där vi fortsatt är med.

Den 2-3 september hade Lärarförbundet extrakongress. Detta utifrån att det sedan i vintras pågått en process för att skapa en ny organisation för Sveriges alla lärare. Detta var en process som Lärarförbundet startade själva. Sedan dess har förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas riksförförbund gemensamt gått ut med en avsiktsförklaring att arbeta för en ny organisation för Sveriges alla lärare och skolledare. Att ena alla lärare i ett förbund är något vi i styrelsen ser mycket positivt på. Lärarkåren ska stå enad och inte kunna spelas ut mot varandra gruppvis.

Vi har sedan tidigare uttryckt en oro kring vad bytet från TCO till Saco kan innebära för vissa lärarkategorier och att den nya organisationen så mycket fokuserat på att vara en organisation för akademiker kopplat till läraryrket. I folkhögskolan finns många kollegor som inte i första hand är akademiker utan Folkhögskollärare, med olika utbildningsbakgrund. Vi har löpande haft en bra dialog med förbundsstyrelsen och vi har fört fram våra tankar och åsikter i olika lärarforum under våren. Vi deltog även med yttranderätt på extrakongressen där vi verkligen lyfte vikten av att en ny organisation har en inkluderande syn på vem som är en välutbildad lärare hellre än att enbart fokusera på akademiska meriter.

Vi upplever att kongressens ombud och förbundsstyrelsens ledamöter lyssnade och tog till sig det vi lyfte. Beslutet att byta huvudorganisation fattades ändå av en enhällig kongress och det vi nu har att göra är se framåt. Detta har fler sidor än byte av centralorganisation. Styrelsen kommer med folkhögskollärarnas perspektiv vara aktivt delaktiga i den fortsatta processen när vi bygger en ny lärarorganisation.

Extrakongressen fortsätter den 26/10

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen.

Styrelsen Lärarförbundet Folkhögskola genom

Tomas Rosengren, ordförande

  • Skapad 2021-09-09
  • Uppdaterad 2021-09-09
Frågor & Svar