Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Folkhögskola oktober 2021

Höst

Höst

Här kommer Lärarförbundets Folkhögskolas nyhetsbrev för oktober som ger en sammanfattande bild av vad som är på gång i vår nationella avdelning.

Hej!

Tiden går och vi befinner oss snart i mitten av terminen. De flesta av oss är åter i undervisning på plats, men vi förstår att året som gått fortfarande påverkar oss och våra deltagare i stor grad. Lärarförbundet Folkhögskolas styrelse har haft sitt första fysiska möte vilket vi alla tyckte var fantastiskt. Vi har en ganska diger agenda under hösten vilket ni kan läsa om nedan. Utöver det har vi varje dag kontakt med er medlemmar ute i landet, både i samtal, men även genom att vi börjat besöka skolor vilket ger vårt arbete ännu en dimension som saknats.

Lärarförbundets Forskningsstipendium

Nu har du möjlighet att söka Lärarförbundets forskningsstipendium för dig som folkhögskollärare som vill göra en forskningsinsats. Du kan söka upp till 100 000kr och sista ansökningsdag är 30 november. Läs mer här!

Ny organisering av Sveriges lärare och skolledare.

Som de flesta av er vet pågår en stor process gällande att skapa en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare. Den 2-3 september hade Lärarförbundet extrakongress. Detta utifrån att det sedan i vintras pågått en process för att skapa en ny organisation för Sveriges alla lärare. Detta var en process som Lärarförbundet startade själva. Sedan dess har förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas riksförförbund gemensamt gått ut med en avsiktsförklaring att arbeta för en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare. Att ena alla lärare i ett förbund är något vi i styrelsen ser mycket positivt på. Lärarkåren ska stå enad och inte kunna spelas ut mot varandra gruppvis. Med detta sagt har vi sedan tidigare uttryckt en oro för att den nya organisationen så mycket fokuserat på att vara en organisation för akademiker kopplat till lärarskapet. I folkhögskolan finns så många kollegor som inte i första hand ser sig som akademiker utan som Folkhögskollärare, med olika utbildningsbakgrund. Vi har löpande en bra och nära dialog med förbundsstyrelsen och vi har med hög röst fört fram våra tankar och åsikter i olika lärarforum under våren, inte minst under extrakongressen där vi hade en plats med yttranderätt. Kongressen beslutade att Lärarförbundet ska ansöka om medlemskap i Saco vilket vi tidigt insåg. Vårt fokus var och är fortsatt att lyfta fram vikten av att en ny organisation ska ha en inkluderande syn på vem som är en välutbildad lärare hellre än att enbart fokusera på akademiska meriter. Vi upplever att vi har stöd från flera andra lärargrupper i detta, men även att vi har förbundsstyrelsen öra.

Extrakongressen fortsätter den 26/10 och då kommer frågan om denna resa ska fortsätta tillsammans med LR och Sveriges skolledare eller inte. Alla tre förbunden har kongress parallellt.

Vi uppmärksammar Paulo Freire 100 år

I samband med 100-årsfirandet av den brasilianske pedagogen Paulo Freires födelse, skickar Lärarförbundet ett exemplar av den 2021 nyöversatta “De förtrycktas pedagogik” till varje folkhögskola. Vår förhoppning är att texten ska inspirera till dialog om vårt demokratiska läraruppdrag och därmed utveckla såväl folkhögskolans särart grundad på medskapande och frigörande pedagogik, som hela skolsveriges förmåga att stärka demokratiskt och kritiskt kunskapssökande. Med boken medföljer även en nyproducerad studiehandledning som kan hjälpa er i läsandet. Vi har även producerat en film som berättar om Freire och sätter in honom i ett folkhögskolesammanhang idag. Du hittar handledning och film här. Berätta gärna för oss om och hur ni använt materialet.

Internationella stipendier

Efter många år med väldigt få ansökningar till SOL-stipendiet har Lärarförbundet Folkhögskolas styrelse beslutat att medlen för stipendiet ska ge fler möjlighet att söka Lärarförbundets stipendier för fackliga studier utomlands. Stipendiet söks individuellt eller i grupp och delas ut två gånger per år. Läs mer och ansök här!

Ombudsträffar

I november kommer vi ha regionala digitala träffar för dig som är arbetsplatsombud på folkhögskola. Temat kommer att vara samverkan, men givetvis tid för erfarenhetsutbyte. Läs mer och anmäl dig här!

Facebook

Följ oss gärna på Facebook

Facklig vägledning

Behöver du facklig vägledning kontaktar du i första hand Lärarförbundet kontakt på 0770 33 03 03 eller via webben.(Kräver bank-id)

Med vänlig hälsning! / Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet Folkhögskola

  • Skapad 2021-10-15
  • Uppdaterad 2021-10-15
Frågor & Svar