Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Folkhögskola bjuder in till kursen Ny på Folkhögskola

Lärarförbundet Folkhögskola arrangerar i höst en kurs för dig eller kollega som känner sig ny i utbildningsformen Folkhögskola och vill öka din kunskap om, och förståelse för utbildningsformens särart utifrån vårt samhällsuppdrag och bärande pedagogiska idéer.

Med input från andra folkhögskollärare, våra huvudmän och aktuell forskning funderar kring och diskuterar vad det innebär att vara folkhögskollärare. Program kommer senare.

Datum: 31/10 - 2/11 2022. Starttid 12.00 på måndagen 31 och avslut med lunch på onsdagen 2/11 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Under våren 2023, vecka 13, kommer en uppföljande del äga rum i samband med Lärarförbundet Folkhögskolas utbildningsvecka på annan ort.

Vem kan gå? Utbildningen är riktar sig till dig som är nyanställd eller har något år i jobbet som folkhögskollärare och som vill få en ordentlig introduktion i utbildningsformen. Kursen är öppen även för dig som inte är medlem i Lärarförbundet.

Kostnad: Kostnad för kursen är 3500kr för första delen och lika mycket för uppföljande del på våren 2023. Kursen bekostas av arbetsgivaren. Faktureras efter respektive tillfälle.

I avgiften ingår kost och logi helpension samt resa då vi tillämpar reseutjämning.

Vill du gå denna utbildning är du välkommen att anmäla dig via mejl till tomas.rosengren@lararforbundetavdelning.se senast den 15/9.

Besked om du fått plats meddelas senast den 20/9. Mer praktisk info gällande bokning av resor etc kommer i samband med detta.

Välkommen med din anmälan!

Avdelningsstyrelsen Lärarförbundet Folkhögskola

  • Skapad 2022-05-11
Frågor & Svar