Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Folkhögskola bjuder in till kursen Ny på Folkhögskola

Lärarförbundet Folkhögskola arrangerar i höst en kurs för dig eller kollega som känner sig ny i utbildningsformen Folkhögskola och vill öka din kunskap om, och förståelse för utbildningsformens särart utifrån vårt samhällsuppdrag och bärande pedagogiska idéer.

Med input från andra folkhögskollärare, våra huvudmän och aktuell forskning funderar vi kring och diskuterar vad det innebär att vara folkhögskollärare. Se bifogat program!

Datum och plats: 1-3/11 på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Under våren 2022 kommer en uppföljande del äga rum i samband med Lärarförbundet Folkhögskolas utbildningsvecka på annan ort. Övriga tider se program

Vem kan gå? Utbildningen är riktar sig till dig som är nyanställd eller har något år i jobbet som folkhögskollärare och som vill få en ordentlig introduktion i utbildningsformen. Kursen är öppen även för dig som inte är medlem i Lärarförbundet.

Kostnad: Kostnad för hela kursen är 3000kr för första tillfället och 2000kr för uppföljande del på våren. Kursen bekostas av arbetsgivaren. Faktureras inför respektive tillfälle.

I avgiften ingår resa då vi tillämpar reseutjämning.

Vill du gå denna utbildning är du välkommen att anmäla dig via mejl till tomas.rosengren@lararforbundetavdelning.se senast den 15/9.

Besked om du fått plats meddelas den 20/9. Mer praktisk info gällande bokning av resor etc kommer i samband med detta.

Välkommen med din anmälan!

Avdelningsstyrelsen Lärarförbundet Folkhögskola


Program del 1 kursen Ny på folkhögskola 1-3/11 21

Måndag 1/11

10.00 Ankomst och fika

10.30 Presentation av dagarna samt av varandra

11.30Vad är utbildningsformen folkhögskola? (AmbikaHansell Ek, RIO)

12.30Lunch och inackordering

13.30(Folk)bildning - tradition och kunskapssyn i opposition mot det instrumentella. (Johan Söderman, professor Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande GU)

15.00Fika

15.30Guidad tur på Bohus fästning

18.00Middag

Tisdag 2/11

08.30Morgonsamling

09.00Att vara folkhögskollärare del 1

Förväntningar och farhågor inför jobbet som lärare i folkhögskolan. Vad är en god folkhögskollärare? Grupprocess.

10.45Fika

11.00Att vara folkhögskollärare del 2 (Johan Andersson, lärare på Hagabergs folkhögskola)

Folkbildningen i praktiken: att implementera ett bildningsperspektiv i lärargärningen. Grupp- och individuell process.

12.30Lunch

13.30Vad händer i klassrummet på en folkhögskola? (Filippa Millenberg, doktorand avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande LIU)

14.30Fortsatt grupparbete

15.00Fika

15.30Att vara folkhögskollärare del 3

Redovisning Folkbildningen i praktiken

18.00Middag med inslag av deltagarna

Onsdag 3/11

08.30Morgonsamling

09.00Frihet under ansvar utifrån ”motsvarandebegreppet”. (ELV TR)

10.30Fika

11.00Att vara folkhögskollärare del 4

Introduktion av enindividuell uppgift inför terminen som sedan redovisas på uppföljningen i mars.

12.30Avslutning och utvärdering

13.30Lunch och hemfärd

  • Skapad 2021-06-18
  • Uppdaterad 2021-06-18
Frågor & Svar