Lärarförbundet
Bli medlem

Extra Nyhetsbrev gällande medlemsomröstningen för dig i Folkhögskolan

​Hej Folkhögskollärare! Idag den 20/1 startar Lärarförbundets medlemsomröstning gällande en eventuell ny organisering av Sveriges Lärare och Skolledare. Det är viktigt att du som medlem säger vad du tycker i frågan.

Det är ett förslag till organisation utskickat och frågeställningen är om du tycker att Lärarförbundet ska gå vidare i den riktningen. Oavsett vad du tycker är det viktigt att du utnyttjar möjligheten att tycka till. Medlemsomröstningen är rådgivande inför fortsättningen.

Anställning som folkhögskollärare ger formell behörighet

Den fråga som vi i styrelsen för Lärarförbundet Folkhögskola får mest inför denna eventuella omorganisation är frågan om vem som kan vara medlem då det har varit mycket diskussion kring begreppet akademiker och om det krävs en akademisk utbildning för att kunna vara medlem i den nya organisationen. Svaret är nej, akademisk utbildning är inte ett krav! Vi har i processen fått igenom följande medlemsparagraf:

Den som inte omfattas av legitimationskrav ska vara behörig med adekvat akademisk utbildning eller ha den formella behörighet som läraruppdraget kräver.”

Folkhögskolan omfattas inte av legitimationskrav, och är du anställd som lärare på folkhögskola är du genom din anställning formellt behörig. Så ser vårt system ut och är en del av folkbildningstanken, att folkhögskolan kan anställa personer med erfarenhet och utbildning från annat håll som lärare. En frihet under ansvar folkhögskolan har.

Som folkhögskollärare kommer du även i fortsättningen organiseras i en egen rikstäckande avdelning/förening.

Med detta sagt är det viktigaste att Du använder din röst. Du har fått ett mejl med en personlig länk till omröstningen.

Med vänlig hälsning / avdelningsstyrelsen genom

Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet Folkhögskola

  • Skapad 2022-01-20
  • Uppdaterad 2022-01-20
Frågor & Svar