Lärarförbundet
Bli medlem

Förlängning av avtalet med SKL - förhandlingar fortsätter

För närvarande förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal inom kommunal verksamhet. Det nuvarande avtalet går ut den 31 mars och omfattar alla kommunalt anställda lärare, studie- och yrkesvägleda

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 14 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom kommun eller landsting innebär prolongeringen att det gamla avtalet, men samma villkor som idag, gäller fram till dess ett nytt avtal är klart.

Läs mer på Lärarförbundets länk: Förlängning avtalet med Skl, förhandlingar fortsätter

För dig som är medlem i Lärarförbundet och arbetar i Botkyrka kommun innebär det att ni inte kan ha samtal om lön i kronor eftersom det centrala avtalet inte är klart. Självklart återkommer vi till er så fort vi har mer information att delge er.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här