Lärarförbundet
Bli medlem

Årsmöte 2022

Var med att påverka!

Årsmötet är ett beslutande medlemsmöte där alla medlemmar i Avestas lokalavdelning har rösträtt och närvarorätt. Under mötet sker följande val:

  • val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning
  • besluta om styrelsens ansvarsfrihet
  • besluta om en verksamhetsplan för avdelningen
  • besluta om avdelningens budget för 2022
  • välja ledamöter till Förbundsrådet
  • välja ombud till Kongress för perioden 2022-2026

Handlingar till årsmötet kommer att presenteras här innan mötet.

Inför årsmötet tar styrelsen emot motioner från avdelningens medlemmar. Skriv tydligt vad du vill uppnå med ditt förslag. Motionen bör ha tydlig bakgrundsformulering och en tydlig beslutsformulering. Vi vill också att du anger ditt namn, medlemsnummer och din arbetsplats i motionen. Skicka din motion via e-post till lararforbundet@avesta.lararforbundet.se

Mötet hålls via Teams den 22 februari klockan 18:00-20:00

Välkomna!

  • Skapad 2022-01-22
Frågor & Svar