Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet samverkar med Arvika Kommun (som arbetsgivare) på olika nivåer för att bevaka arbetsmiljön. Nedan har ni en lista med vilka som är våra (och era) representanter i råden.

Lärarförbundets representanter i samverkan med Arvika Kommun


Kommunråd

Ordinarie: Yvonne S. Mosling

Ersättare: Ulrika Olsson


Verksamhetsråd LoS

Ordinarie: Yvonne S. Mosling

Ersättare: Ulrika Olsson

Avdelningsråd

Förskola

Ordinarie: Ulrika Olsson

Ersättare: Elisabeth Thörnblom

Grundskola

Ordinarie: Anna Grenhage.

Ersättare: Annci Remnevik-Hedeberg

Gymnasiet

Ordinarie: Jens Andersson

Ersättare: Åsa Lauridsen

Arbetsgrupp Förskolans arbetsmiljö

Ordinarie: Ulrika Olsson

Ersättare: Elisabeth Thörnblom

Arbetsgrupp Lärares arbetsmiljö

Ordinarie: Lina Lindqvist

Ersättare: Anna Grenhage

Arbetsgrupp Fritidshemmens arbetsmiljö

Ordinarie: Veronica Stridh

Ersättare: Ulrika Olsson