Lärarförbundet
Bli medlem

Hej! Här kan du som är nyanställd lärare i Arvika Kommun läsa om hur du lättast gör för att hitta information om din anställning och medlemskap eller vart du ska vända dig om du behöver råd och stöd.

Medlem

Som medlem är det bra om du först och främst uppdaterar dina uppgifter på lararforbundet.se. Är det länge sedan du var inloggad (mer än ett år) kan du behöva logga in med medlemsnummer och personnummer, uppdatera anställning, mailadress, lösenord, arbetsplats och lön, samt lägga till "intressen" på din sida. Sedan loggar du in med mailadressen och det nya lösenordet.

Du som redan är kommunanställd kan också behöva gå in och uppdatera din information om du byter arbetsplats, särskilt då mailadress och arbetsplats.

Om du inte redan har blivit kontaktad av ditt arbetsplatsombud så ta gärna kontakt själv.

Vet du inte vem som är arbetsplatsombud för Lärarförbundet kan du fråga din närmsta chef eller titta på "min sida". Har du uppdaterat din arbetsplats hittar du information om vem som är ditt arbetsplatsombud och hur du kontaktar denne där.

Ännu ej medlem

Är du inte medlem i Lärarförbundet är det en bra idé att gå med! Vi hjälper dig med stöttning, information, anordnar träffar och utbildningar. Du får även hem Lärarnas Tidning och en annan tidskrift som du själv väljer. I menyn Läs mer hittar du mer information om medlemskapet. (Menyn hittar du till höger på sidan om du har en dator eller längst ner om du har en mobil.)

Information om din anställning

Information om din anställning hittar du på Arvika Kommuns intranät, Arvid. Se länken under Läs mer.

Är du privatanställd kontaktar du din chef om du ha frågor om anställningen. Självklart kan du som är medlem också få hjälp av oss i Lärarförbundet om du har frågor eller behöver stöttning. Det är bara att kontakta någon utav oss i styrelsen så hjälper vi dig så gott vi kan.

Välkommen!

Så, då vill vi önska dig välkommen till Arvika Kommun och hoppas att du ska trivas!

Titta gärna runt på vår sida, här finns mer information om oss i Lärarförbundet Arvika, styrelsen, arbetsmiljö och aktuella händelser.

Med vänlig hälsning

Lärarförbundet Arvika