Lärarförbundet
Bli medlem

Utfall ny lön 2020.

Coronaviruset har ställt till det mycket för många. Flera stora fackförbund, som i år skulle teckna nya centrala avtal, påverkas nu negativt då de inte kan genomföra den årliga lönerevisionen enligt planerat. Lärarförbundet har dock ett centralt avtal (HÖK-18) och ny lön gäller från 1 april!

Löneförhandlare för Lärarförbundet i Arvika var även i år Yvonne S. Mosling och Ulrika Olsson. Vi tryckte på att erfarenhet ska löna sig och att äldre, erfarna lärare vars prestationer leder till ett utvecklat arbetet på den enskildes arbetsplats och i kommunen ska löna sig. Detta trycker man även på i HÖK-18 som är vårt centrala avtal som gäller fram till 31 mars 2021.

1 april 2020 hade vi avstämning av ny lön och ni ska alla, sedan tidigare, ha fått besked om preliminär lön av er rektor/chef. Som vi tidigare informerat er om så har Arvika kommun i år valt att inte göra några satsningar på någon yrkesgrupp med undantag om något särskilt angivits i det centrala avtalet. Dessutom varslade kommunen tidigt om det ansträngda ekonomiska läget som i sin tur påverkar årets lönerevision men även där över alla yrkesgrupper. Det innebär att själva potten som är avsatt för årets löner är något lägre så det finns mindre pengar att dela ut. Arbetsgivarens förutsättningar har alltså varit begränsade.

Blickar vi tillbaka till 2019 så gavs liknande besked. Den totala potten stramades in även förra året. Detta ledde till att vi 2019 landade på ett genomsnitt på 2,5%. Dock äskade arbetsgivaren för ytterligare pengar då de var eniga med oss om att det fanns en ganska stor andel som låg på en alldeles för låg grundlön. Flera nyutbildade kom in på lika lön eller till och med högre än många som hade arbetat upp till 10 år. Med de extra pengar som gavs höjdes genomsnittet till 3 % men det blir lite missvisande eftersom det var extra pengar som kom in för att rätta till felaktigheter. Resultatet blev att man fick ett betydligt mer korrekt lönespann inom de olika grupperna.

Tillbaka till årets revision där man som sagt inte gjort någon satsning på särskild grupp. Dock lyfte Lärarförbundet de namn vi fortfarande ansåg att det fanns frågetecken kring och arbetsgivaren var enig i ett flertal av dessa. Återigen behövde man då äska för mer pengar för att rätta till dessa löner. Tyvärr har arbetsgivaren inte haft möjlighet att skilja ur i systemet vilken % det var innan man fick det extra tillskotten så den slutliga genomsnitts % är alltså missvisande då den egentligen är lägre. Varje enskild måste ha det med sig när man ser till sin egen lön. Majoritet kommer alltså ligga under genomsnittet eftersom det reella genomsnittet egentligen är lägre om man hade kunnat skilja ur de extra pengar som har lagts till för att rätta till felaktiga löner. Arbetsgivaren är också tydliga med att de inte fokuserar på varken kronor eller % när de sätter nya löner. De tittar på varje enskild utifrån exempelvis erfarenhet, prestation, ålder och deras fokus är att den utgående lönen ska vara korrekt.

Utfallet, inklusive de i efterhand äskade pengarna för att rätta till några felaktiga löner, blev 2,68 %.

Vi har inte fått någon översikt över hur årets revision påverkat lönespannet så dessa siffror får vi återkomma till när arbetsgivaren hunnit med att ta ut statistiken. Vi får ha förståelse för att detta kan ta tid i år med tanke på den pressade situationen vi alla är i pga coronavirusets påverkan på vår arbetsbelastning.

Lärares löner i Arvika ligger hyfsat bra till när man jämför med Värmlands kommuner vilket arbetsgivaren refererar till. Lärarförbundet i Arvika återkopplar att vi är oroliga över att man inte väljer att fortsätta att satsa på lärares löner i Arvika eftersom lärarbristen kommer att tillta. Än så länge har Arvika inte drabbats hårt av lärarbristen men vi anser att vi behöver vara i framkant och att lön är en stor faktor till att se till att lärare fortsätter att vilja arbeta i Arvika istället för andra kommuner. Detta är något vi kommer fortsätta att trycka på och arbeta emot genom bland annat dialog med politiker för att få de att förstå att man måste fortsätta satsa.

Hälsningar styrelsen genom Yvonne Mosling och Ulrika Olsson.


  • Skapad 2020-04-03
  • Uppdaterad 2020-04-03
Frågor & Svar