Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsning om kränkningar, hot och våld i skolan!

Om man i Google skriver "kränkningar hot våld skola Sverige" får man ungefär 320000 träffar. Titlar som "Brott i skolan normaliseras" eller "Anmälningar om hot och våld i skolan ökar kraftigt" forsar fram på skärmen. Det är ungefär 320000 för många träffar i Sverige 2020 tycker vi.

Man kan inte blunda för samhällsproblem. 320000 träffar på "kränkningar hot våld skola Sverige" visar att något är fel. Det som förr "bara" hände i andra länder, det händer här i Sverige och det sker nu.

Lärarförbundet i Arvika bjuder därför in alla våra medlemmar, arbetsgivarpart och politiker till vårens viktigaste föreläsning om just "Kränkningar, hot & våld i skolan". Eftersom vi anser att detta är en så viktig föreläsning kan även andra som arbetar i skolan eller har intresse av att delta även de få anmäla sig.

"Jenny Andersson är lärare och undervisar till vardags på högstadiet. Hon är ordförande i Lärarförbundet i Trollhättan och är även ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse. Hon besitter kunskaper om kränkningar, hot och våld från det allra grövsta till det alltför vardagliga och kommer i denna föreläsning berätta om hur de arbetade i Trollhättan efter den fruktansvärda skolattacken 22 oktober 2015."


Datum: 1 april 2020

Tid: 19.00

Plats: Ritz, Arvika

Pris: 50 kr (Gratis för Lärarförbundets medlemmar mot uppvisat medlemskort).

Föranmälan görs till lararforbundet@arvika.lararforbundet.se

Välkommen!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här