Lärarförbundet
Bli medlem

Yrkesetiska seminarier

För att stödja det lokala arbetet med lärares yrkesetik erbjuder Lärarförbundet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, kommuner och skolor ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik.

Lärares yrkesetiska principer kan bara bäras upp av lärarkåren själv. Arbetet med yrkesetiken måste därför ske i en process som lärarna själva driver.

Hur den processen ska gå till måste avgöras på varje skola, men det gäller för ledningen att skapa gynnsamma förutsättningar för den kvalitetsutveckling som själva arbetet med yrkesetiken innebär.

Stöd till det lokala arbetet

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill gärna stödja engagemanget på lokal nivå och bidra till ökade kunskaper om lärares yrkesetik. Vårt erbjudande om seminarier innefattar föreläsare och program. De praktiska arrangemangen svarar beställaren för.

Vi förutsätter att planeringen sker tillsammans med de lokala företrädarna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Programmet behandlar i korta drag följande:

Lärares yrkesetiska principer

  • Genomgång
  • Varför har vi dem?
  • Till vad, för vem?
  • Teoribildning
  • Hur använder vi dem?
  • Vad betyder det i vardagsarbetet?
  • Yrkesetiska dilemman

Målgrupp för dessa utbildningar är lärare, från förskola till vuxenutbildning. Barnskötare, kuratorer, vaktmästare och andra viktiga yrkesgrupper omfattas inte av lärares yrkesetiska principer och är därför inte målgrupp för dessa utbildningar.

Så bokar du ett seminarium

Om ni är intresserade av lärarorganisationernas medverkan kan du boka ett seminarium här.

Låg kostnad

Varje seminarium kostar endast 1000 kronor per tillfälle. Detta oavsett om seminariet är några timmar eller mer än halva dagen. Alltså ett väldigt förmånligt pris!

SKL:s cirkulär

Se också cirkuläret från Sveriges kommuner och landsting, som pekar på vikten av en stor uppslutning och en bred diskussion kring de yrkesetiska principerna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här