Lärarförbundet
Bli medlem

Två webbinarier för ombud inom fristående

Vi erbjuder, under november, två webbinarier för dig som är arbetsplats- eller skyddsombud inom fristående. Våra kunniga ombudsmän lotsar dig och andra nya ombud genom lagar och avtal kring MBL och arbetsmiljöarbete. Anmäl dig senast två veckor innan respektive webbinarium.2. Webbinarium för skyddsombud inom fristående om regelverken inom fristående

Vi erbjuder ett startpaket för att påverka, för dig som är skyddsombud Du kommer få översiktlig kunskap om arbetsmiljöregelverken och en god plattform för att kunna påverka i din roll som nytt skyddsombud. Syftet med det här webbinariet är att du som skyddsombud ska känna dig stärkt för dina möjligheter att komma in så tidigt som möjligt vid planering av ändrad verksamhet eller ändrade/nya lokaler.

Du kommer att översiktligt känna till i vilka situationer en riskbedömning ska genomföras och när den senast måste vara genomförd. Du kommer att ha en ökad förståelse för ditt skyddsområde och vara översiktligt orienterad kring regelverk.

Till exempel:
• Vad gör jag om arbetsgivaren aktivt hindrar mig?
• Vad är egentligen en 6 6 a?
• Skyddsombud kontra huvudskyddsombud?


Efter webbinariet kommer du att ha översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns för att påverka för medlemmarnas bästa. En bra arbetsmiljö leder till friska medarbetare och en god verksamhet. En mer omfattande webbutbildning i ämnet kommer under 2021.

Välj en dag och tid som passar dig:

16 november 16-17.30 Anmäl dig här

17 november 16-17.30 Anmäl dig här

20 november 8 - 9.30 Anmäl dig här

Webbinarieledare: Ombudsmännen Jens Ranta och Katrina Kristoffersson

Övrigt: Deltagare har rätt till ledighet med lön enligt förtroendemannalagen

Har du frågor? Kontakta maria.backstrom@lararforbundet.se


1. MBL och Samverkan – webbinarium för dig som är ombud inom fristående

Den svenska modellen erbjuder fantastiska möjligheter till att, som facklig part, få information och utöva inflytande.

Under detta webbinarium går vi igenom de rättsliga grunderna till de möjligheter och rättigheter du som ombud har så att du får goda verktyg för att kunna påverka i din roll för medlemmarnas och verksamhetens bästa.

  • Vad är syftet med samverkan?
  • Vad är skillnaden på samverkan enligt MBL kontra samverkan enligt samverkansavtal?
  • Finns det saker du inte ska samverka om?
  • Måste man föra protokoll?
  • Vem bestämmer i slutänden om vi är oeniga? Här får du ett koncist startpaket för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Mer omfattande webbutbildning i ämnet kommer under 2021.

Webbinarierna MBL och Samverkan hölls 3, 4 och 5 november. Du kan ta del av dem i efterhand via filmen på lärarkanalen


Välj en dag och tid som passar dig:

3 november 16-17.30 Anmäl dig här

4 november 8 – 9.30 Anmäl dig här

5 november 16-17.30 Anmäl dig här


Webbinarieledare Ombudsmännen Jens Ranta och Katrina Kristoffersson

Övrigt Deltagare har rätt till ledighet med lön enligt förtroendemannalagen.

Har du frågor? Kontakta maria.backstrom@lararforbund et.se

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här