Lärarförbundet
Bli medlem

Webbinarier om ledarskap i kris

28 januari och 19 februari bjuder vi in till två webbinarier som är värdefulla för dig som är skolledare. Vid första webbinariet pratar yrkesofficer, Urban Fröberg, om att vara ledare i kris. I det andra tar han upp hur du ska tänka och agera när media börjar ringa.

Webbinarierna riktar sig till skolledare, är kostnadsfria och öppna både för medlemmar i Lärarförbundet Skolledare och andra skolledare. Mötena sker via teams.

När krisen kommer

Webbinarium, 28 januari, kl 15.00 - 17.00 Finns det ledningsprinciper som verkligen fungerar vid en kris? Hur sker kommunikationen i en kris? Hur kan man förebygga en kris? Hur det är att leva med risker och tänka det otänkbara i vardagen. Vill du veta mer - Välkommen att anmälda dig till webbinariumet som lyfter just dessa frågor.

På webbinariet kommer du att möta Urban Fröberg, kapten och yrkesofficer med 20 års erfarenhet inom försvaret och utlandstjänst i både Kosovo och Afghanistan. I dag tränar och utbildar han soldater och chefer på alla nivårer. Han har även arbetat som rektor och är en mångsidig ledare som lever med övertygelsen att ledarskap är professionsöverskridande.

Medverkar gör också Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare, Björn Hareland, ombudsman med centralt ansvar för skolledare och Tony Wallgren, ombudsman/försäkringsexpert.

Anmäl dig via kalendariet


När mediadrevet går

Webbinarium 19 februari, kl 9.00 - 12.00 Vad ska jag tänka på när journalisten ringer efter en incident på min skola/förskola. Ska jag svara eller göra mig otillgänglig? Finns det tydliga rutiner att följa? Kan jag ställa krav på min arbetsgivare om stöd och hjälp?

På det här webbinariet met får du konkreta tips på hur du kan tänka och agera i de här situationerna. Även här deltar Urban fröberg, Ann-Charlotte Björn Hareland och Tony Wallgren.

Anmäl dig via kalendariet


Båda webbinarierna sker i samarbete med Min Trygghet

Min Trygghet informerar om dina kollektivavtalsförsäkringar samt försäkringar du kan komplettera med. MinTrygghet är ett samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförsäkringar och är till för dig som är lärare, förskollärare, skolledare, eller studie- och yrkesvägledare – oavsett om du är anställd kommunalt, privat eller statligt.

Målet är att du ska känna till ditt försäkringsskydd eftersom du kan ha rätt till ersättning från olika försäkringar och vår ambition är att guida dig till de ersättningar du har rätt till.

Läs mer på mintrygghet.se

  • Skapad 2021-01-13
Frågor & Svar