Lärarförbundet
Bli medlem

"​Vuxenutbildningens betydelse kommer att öka"

Sedan den 18 mars 2020 är det rekommenderat att alla vuxenutbildningar bedriver sin undervisning på distans. Skolor har behövt ställa om i rekordfart, något som rektorn Mostafa Geha på vuxenutbildningen i Hedemora fått erfara.

- Jag älskar mitt jobb och det ger mig positiv energi så jag klarar den krävande situation jag har på jobbet just nu. Det fantastiska jobbet var och en i arbetsteamet gör får mig att känna en enorm stolthet över att vara rektor för vuxenutbildningen i Hedemora.


- En annan viktig sak är allt stöd jag får av min huvudman i form av avstämningar, information och uppföljningar, det är jag mycket tacksam för.

Mostafa påpekar att vuxenutbildningen påverkas av andra aktörers beslut vilket kan leda till att de behöver ställa om och ändra vissa planeringar så att studenterna inte påverkas negativt. Det har blivit stora förändringar på kort tid vilket gjort att arbetslaget behövt vara flexibla för att hitta snabba lösningar:

- Det kräver mycket av oss men jag tycker att vi lyckas. Situationen kräver av mig att vara uppdaterad och att jag behöver jobba med att ha en plan B som vi kanske behöver använda oss av ifall vissa betydande faktorer förändras.

På vuxenutbildningen i Hedemora får lärarna själva bestämma om de vill arbeta hemifrån eller i skolans lokaler. Just nu har skolan en full bemanning. Själv är han på plats på skolan. Han är glad och stolt över sitt arbetslag:

- Det som känns mycket tydligt på jobbet just nu är att vi tillsammans har beslutat att ställa upp för varandra, studenterna och skolan.

Hur har omställningen till distansundervisning gått?

- Att hitta rätt kommunikationsverktyg och stötta studenter som har det svårt med tekniken har varit väldigt kravfullt. Vi har jobbat hårt med att implementera och etablera nya arbetssätt som skiljer sig i hög grad från det traditionella arbetssättet vi har varit vana med. Var och en i arbetsteamet har bidragit med kloka kreativa positiva lösningar och förslag vilket har gjort situationen väldigt lärorik och oss fulla av energi.
- Vi har erbjudit studenter stöd och hjälp med att lära sig hur olika kommunikationsverktyg och program fungerar och används. Inom arbetsteamet finns en fantastisk vilja av att stötta varandra och idag kan jag säga att vi har nått ett imponerande resultat gällande omställningen till distansundervisningen. Vi jobbar på.

Hur gör ni med de studenter som inte har tillgång till digitala verktyg i hemmet?

- Jag har beslutat att vi lånar ut datorer till studenter som inte har tillgång till digitala verktyg i hemmet. Vissa studerande är inte vana med att använda digitala lärplattformar så det har vi löst genom att erbjuda dem informationsträffar och tydliga instruktioner.

Skolan har gått ut med myndighetsinformation om Covid-19 på flera olika språk för att garantera och säkerställa att alla studenter nås av viktig och rätt information:

- Oron som måste tas på allvar måste hanteras av mig på ett rationellt sätt så vi kan ha en trygg arbetsmiljö och ett bra klimat på arbetsplatsen. Jag väljer att vara mycket närvarande och att vara i kontakt med arbetsteamet och informera om vad vi får för rekommendationer och vilka stödmöjligheter finns. Rätt information och att hänvisa till trovärdiga källor är en viktig fråga.

Mostafa ser ändå positivt på framtiden. Han tror att antalet sökande till vuxenutbildningen kommer att öka stort, vilket gör att behovet av platser och utbildningar kommer att behöva ses över.

- Tillsammans kommer vi att ta oss igenom coronakrisen. Vi behöver vara optimister och jobba för att få en bra framtid. Vi lär oss oerhört mycket av denna situation och jag tror att vi kommer att kunna använda oss av nya annorlunda arbetssätt framöver. Vuxenutbildningen kommer att spela ännu viktigare roll i samhället.


Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här