Lärarförbundet
Bli medlem

Vinnare av Helgepriset 2015

Grattis till Anton Fagergren, Christina Eklund, Per Berggren, Lena Winquist och Annika Nilsson som vann årets Helgepris!

Helgepriset delades ut på Skolforum den 27 oktober. Priset delas ut i fyra kategorier där vinnarna får stipendier på 125 000 kr vardera.

Helgepriset delas ut i fyra kategorier: Förskollärare, Lärare verksam i tidigare åren i grundskolan, Lärare verksam i senare åren i grundskolan, lärare verksam i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Förskollärare

Vinnare: Anton Fagergren, Västerås.

Motivering:

Stipendiaten vill förverkliga ett projekt som syftar till att utveckla det digitala lärandet inom förskoleverksamheten i hela Västerås stad. Det verktyg man vill skapa har stor potential att utveckla lärandet hos barn och främja likvärdigheten. Verktyget möjliggör dessutom ett mer modernt och effektivt arbetssätt för pedagoger. Projektet är mycket ambitiöst och framåtsyftande och har mycket goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.

Lärare verksam i tidigare åren i grundskolan (åk.1-6)

Vinnare: Christina Eklund, Uppsala.

Motivering:

Stipendiaten vill med sitt projekt vidareutveckla en specialpedagogisk metodhandbok vars syfte är att sprida ny kunskap om hur man når ut till en elevgrupp med skiftande behov och svårigheter. Boken är helt unik i sitt slag. Den ger strategier och informerar hur man kan kompensera för svårigheter som är kopplade bland annat till ADHD och hjärnskador. Boken ska tas fram i samarbete med Barncancerfonden, Hjärnskadeförbundet och Folke Bernadotte regionhabilitering. Metodhandboken har väldigt goda förutsättningar att komma till stor nytta bland specialpedagoger som arbetar med rehabilitering och kognitiva diagnoser.

Lärare verksam i senare åren i grundskolan (åk. 7-9)

Vinnare: Per Berggren, Stockholm.

Motivering:

Stipendiaterna vill med sitt projekt stärka svensk matematikundervisning. Via en webbaserad portal ges alla Sveriges högstadielärare i matematik tillgång till bedömningsstöd, lektionsplaneringar och inspiration till en mer variationsrik undervisning. Det är ett mycket välkommet digitaliserat stöd som kommer att berika lärarna och främja elevernas lärande.

Lärare verksam i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Vinnare: Lena Winquist, Lomma och Annika Nilsson, Lund.

Motivering:

Stipendiaterna vill författa en lärobok som ska hjälpa eleven att nå målen i gymnasiekursen svenska 2. Boken kommer att erbjuda lässtrategier som utvecklar elevernas läsförståelse. Formativ bedömning som förhållningssätt ska genomsyra läromedlet, vilket underlättar för både lärare och elever. Läroboken anknyter till modern pedagogisk forskning och har stor potential att komma hela gymnasieskolan till del.


  • Skapad 2015-10-27
Frågor & Svar