Lärarförbundet

Vindora Utbildning AB – kollektivavtal

Från den 1 januari 2017 har Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd tecknat ett nytt kollektivavtal på tre år med Vindora Utbildning AB. Avtalet omfattar anställda inom Praktiska Sverige AB, Hagströmska Gymnasiet AB och Movant AB.

Den 1 november 2017 togs Vindora över av Academedia.

Vindora Utbildning AB är en koncern med tre dotterbolag. Praktiska Sverige AB erbjuder gymnasial utbildning inom yrkesprogrammen. Företaget har 33 gymnasieskolor spridda över hela Sverige. Hagströmska Gymnasiet AB är tre gymnasier i Falun, Uppsala och Linköping. Movant AB erbjuder vuxenutbildning på 10 skolor i Sverige.

Avtalet är treårigt och löper från 2017-01-01 till 2019-12-31. Det tredje året är uppsägningsbart.

Övergången till Academedia betyder inte nytt avtal utan Vindora Utbildning AB behåller sitt företagsavtal under avtalsperioden.

I enlighet med löneavtalet är 2018 års löneutfall fastställt till 2,99%, procentpåslaget utgör en individgaranti.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här