Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Vill se höjda ambitioner på kulturskoleområdet

"Självklart ska kommunerna var skyldiga att erbjuda kulturskola. Det är hög tid och något vi drivit länge", säger Marie Wall Almquist, kulturskolelärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse.

"Självklart ska kommunerna var skyldiga att erbjuda kulturskola. Det är hög tid och något vi drivit länge", säger Marie Wall Almquist, kulturskolelärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse.

Det är flera satsningar på kulturskoleområdet i regeringens budget. – Att det blir förstärkningar är bra, säger Marie Wall Almquist, kulturskollärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse, och fortsätter: – Nästa steg måste bli en lag som gör kommunerna skyldiga att erbjuda kulturskoleverksamhet!

Regeringen har lagt sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller flera satsningar på kulturskoleområdet.

”Kulturskoleklivet”

För att kunna rekrytera lärare till kulturskolan föreslår regeringen ett "Kulturskolekliv", på 25 miljoner kronor för 2018 och 40 miljoner kronor från och med 2019. Det handlar bland annat om fler utbildningsplatser och fortbildningsinsatser. Något Lärarförbundet ser positivt på:

Vi behöver fler lärare.

– Alla förstärkningar på området är bra. Vi behöver fler lärare. Att satsningen är permanent och främst riktar sig mot förstärkta utbildningsvägar är också bra. Men det gäller att tänka långsiktigt och inrätta utbildningar som är påbyggbara och inte kan bli återvändsgränder, säger Marie Wall Almquist.

Nationellt kulturskolecentrum

En annan nyhet är att regeringen inrättar ett nationellt kulturskolecentrum. Centrat ska finnas inom Statens kulturråd och ansvara för kunskapsutveckling, samverkan och uppföljning. Att fördela bidrag samt initiera och sprida forskning om kulturskolan blir också ett uppdrag.

–Det är positivt att regeringen tar ett samlat nationellt grepp om kulturskolans uppföljning och stärker förutsättningarna för forskning inom området. Svagheten är frivilligheten. Det blir upp till varje kommun att avgöra vilket utbyte man kan och vill ha med kulturskolecentrat.

Vill se höjda ambitioner

Nästa år är det valrörelse. Vilka vallöften efterlyser Lärarförbundet på kulturskoleområdet?

– Högst på önskelistan står att politikerna slår fast att kulturskolans verksamhet ska ses som en utbildningsverksamhet, och på sikt bli en del av skolväsendet, säger Marie Wall Almquist.

Dagens Nyheter rapporterade häromveckan att antalet barn som deltar i verksamheten skiljer sig mycket över landet liksom kostnaden att delta.

Det är anmärkningsvärt att Sverige som enda nordiska land saknar en nationell reglering av kulturskoleverksamheten.

– Det är anmärkningsvärt att Sverige som enda nordiska land saknar en nationell reglering av kulturskoleverksamheten. Självklart ska kommunerna var skyldiga att erbjuda kulturskola. Det är hög tid och något vi drivit länge.

– Alla barn och unga ska ha en möjlighet att ta del av kulturskolans utbud. Det är viktigt såväl för konstens egens skull som för likvärdighet, inkludering och vårt gemensamma samhällsbygge, avslutar Marie Wall Almquist.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här