Lärarförbundet
Bli medlem

Vilka försäkringar har jag i mitt medlemsskap?

Medlemmar i Lärarförbundet Skolledare har möjligheter att teckna förmånliga försäkringar genom sitt medlemskap. Dessutom ingår gratis en inkomstförsäkring med gynnsamma villkor.

För medlemmar i Lärarförbundet Skolledare finns två typer av försäkringar. Det finns en som redan ingår i din medlemsavgift och det finns de du tecknar privat hos Lärarförsäkringar via medlemskapet.

Gratis inkomsförsäkring

Du som är medlem hos Lärarförbundet Skolledare har gratis en inkomstförsäkring som täcker 200 arbetsdagar vid arbetslöshet, under förutsättning att du är medlem i och berättigad till ersättning från en A-kassa.

Det är förmånligt då 150 arbetsdagar är brukligt. Dessutom gäller den även om du säger upp dig själv, vilket är mycket gynnsamt. Tack vare att Lärarförbundet Skolledare tillhör en stor organisation har vi förhandlat oss fram till extra förmånliga avtal.

Jämför försäkringar

När det gäller försäkringar som du tecknar som privatperson uppmanar vi dig att jämföra Lärarförsäkringars utbud noga med övriga marknaden. Det gäller att kontrollera såväl pris som vad försäkringen innehåller i form av täckning, ersättning, krav mm. Du ska inte förlora på affären och överlag har medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare tillgång till ett mycket konkurrenskraftigt utbud.

Kom särskilt ihåg! Ska du byta försäkring bör du kontrollera vad som krävs för att den nya försäkringen ska gälla helt och fullt. Det kan exempelvis hända att du erbjuds en liv- eller sjukförsäkring utan att det nya bolaget kräver någon hälsodeklaration vid tecknandet. Här behöver du vara medveten om att försäkringar mycket sällan ersätter konsekvenser av olycksfall eller sjukdomar som uppkommit före tecknandet, oavsett när symptom visar sig. Därför är det ytterst viktigt att känna till alla villkor, så att ett försäkringsbyte inte innebär att du i praktiken förlorar rätten till ersättning. Om du befarar att detta kan gälla dig måste du ta kontakt med såväl ditt nuvarande som ditt tilltänkta försäkringsbolag, för att vara säker att det blir som du tänker dig.

Inget vinstintresse

För Lärarförbundet Skolledare görs inköpen av försäkringar via Lärarförsäkringar. Detta bolag ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt. Det drivs utan vinstintresse i syfte att drygt 320 000 medlemmar ska erbjudas så pris- och innehållsförmånliga försäkringar som möjligt. Om en försäkring inbringar mer än som betalas ut, kan Lärarförsäkringar antingen sänka priset eller ändra innehållsförmånerna till fördel för medlemmarna. Därför är dessa försäkringar prisvärda och trygga.

Som medlem har du också kostnadsfri hjälp fån Lärarförsäkringar i pensionsfrågor och pensionsplanering.

Du hittar mer information hos Lärarförsäkringar.

Slutligen ska sägas att alla som förvärvsarbetar i Sverige, oavsett facklig tillhörighet, omfattas av grundläggande försäkringsskydd i jobbet, exempelvis vid sjukdom och arbetsskador. Detta kan du läsa mer om hos Försäkringskassan eller Afa-försäkringar.

  • Skapad 2017-03-09
  • Uppdaterad 2022-01-03
Frågor & Svar