Lärarförbundet
Bli medlem

Vilka arbetsuppgifter har förstelärare och lektorer?

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor är ett sätt att ta tillvara skickliga lärares kompetens och utveckla skolans verksamhet. Så här kan innehållet i tjänsterna se ut.

Förstelärarna och lektorerna ska till övervägande del arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Men de ska också arbeta med att utveckla skolans verksamhet – vilket kan se olika ut på olika skolor.

Förstelärare

Förstelärarens arbetsuppgifter utöver undervisning kan till exempel vara att:

  • coacha andra lärare
  • initiera pedagogiska samtal och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
  • stödja/ansvara för lärarstudenter på VFU eller nyexaminerade lärare på introduktionsår
  • vara huvudansvarig för ämne eller ämnesövergripande arbete.

Lektor

Lektorns arbetsuppgifter utöver undervisning kan till exempel vara att:

  • bedriva egen forskning
  • stödja det didaktiska arbetet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
  • initiera pedagogiska samtal och leda utvecklingsprojekt
  • skapa och hålla i kontakter med lärosäten
  • hålla sig uppdaterad om aktuell forskning på området vara huvudansvarig för ämne och driva ämnesövergripande projekt.

Det är viktigt att du ges förutsättningar att utföra alla uppdrag väl. Därför gäller det att reda ut vilka uppdrag som tillkommer med karriärtjänsten, vilka av dina ordinarie arbetsuppgifter som tas bort och vilka som minskar i omfattning.

Lön och villkor

Avsikten i reformen är att karriärtjänsterna ska inrättas som tillsvidaretjänster med en varaktig höjning av lönen. Försäkra dig om att detta gäller den tjänst du söker. Om arbetsgivaren inte följer intentionerna kan ett tänkt steg i karriären istället bli ett hopp där man strax är tillbaka på den nivå man utgick ifrån..

Lönerna för förstelärare ska i genomsnitt höjas med 5 000 kr och lektorers med 10 000 kr. Eftersom det kan finnas en viss individualisering, se även till att ni är överens om just din löneökning - innan du tar på dig det nya uppdraget.

Diskutera på arbetsplatsen

Huvudmannen har stor frihet att utforma uppdrag och innehåll i karriärtjänsterna samt hur organisationen ska se ut för att elever och kollegor ska bli en del av den utveckling som sker. Arbetet är igång på många håll men oavsett om det är i sin linda eller har kommit en bit på väg; var med och diskutera och formulera hur just din skolas organisation kan bli bättre på att ta vara på, sprida och utveckla lärarnas kunskap och erfarenhet.

Att vi kan mer tillsammans gäller även här. En ensam chef eller några få tjänstemän kan tänka bra men om fler tänker till om hur det blir så bra som möjligt, bör det bli ännu bättre!

Kontakta Lärarförbundet

Prata med Lärarförbundets ombud eller avdelning om hur arbetet går hos just er, vad som har sagts och hur ni kan vara med och påverka utvecklingen.

  • Skapad 2014-02-25
Frågor & Svar