Lärarförbundet
Bli medlem

Viktigt steg att fler friskolor ska kunna ta emot nyanlända elever

Regeringen och alliansen är överens om att friskolor ska kunna göra avsteg från kösystemet, för att ta emot nyanlända elever som varit bosatta i Sverige kortare tid än två år. - Alla skolor och alla former av huvudmän har ett gemensamt ansvar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fler fristående skolor ska få möjlighet att ta emot nyanlända elever, genom frivilligt få göra avsteg i kösystemet. Det står klart efter att regeringen och Alliansen är överens om att gå på utredare Ebba Östlins linje i utredningen "vägen in till det svenska skolväsendet" om nyanlända elever och lärare.

- Uppgörelsen är ett nytt viktigt steg för att kunna erbjuda de nyanlända eleverna en bra skolgång. Alla skolor och alla former av huvudmän har ett gemensamt ansvar för att de nyanlända barnen och ungdomarna ska få en god utbildning, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Upp till bevis för friskolorna

En huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som använder anmälningstid som en urvalsgrund ska enligt regeringens förslag få välja att ta emot ett begränsat antal elever per läsår som ges företräde framför övriga sökande. Den särskilda kvoten bör enligt regeringen vara max fem procent och avse elever som varit bosatta i Sverige kortare tid än två år och som därmed inte haft samma möjlighet som andra att ställa sig i kö till en skola.

- Eftersom uppgörelsen är frivillig är det nu upp till bevis för de fristående skolorna att visa att de vill finnas med och axla det ansvaret, och jag kommer noga att följa utvecklingen.

Lärarförbundet kräver bättre fördelning

Lärarförbundet kräver att riksdagen tar ansvar för situationen så att ansvaret för nyanlända elever fördelas bättre mellan både fristående och kommunala huvudmän och deras skolor.

- Det finns mycket kvar att göra, inte minst för att få alla kommuner och skolor att välkomna nyanlända barn. Idag tar tio procent av skolorna emot hälften av eleverna och det är en ohållbar situation, både för elevernas möjlighet att komma in i det svenska samhället och för lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här