Lärarförbundet
Bli medlem

Viktigt att modersmålslärare får legitimation

Modersmålslärare ska finnas inom hela utbildningsområdet: från förskola till vuxenutbildningen och SFI och vara en del av arbetslaget. Det är samarbetet mellan lärare som gör att språk och kunskap kan utvecklas parallellt hos varje elev.

För att varje barn och elev ska få en framgångsrik andraspråksinlärning är det viktigt att de får förutsättningar att utvecklas i sitt modersmål.

I dag är det brist på modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk.

Modersmålslärare behöver omfattas av lärarlegitimationtionskravet på samma sätt som andra lärarkategorier gör. Läsåret 2013/14 hade bara 37 procent av modersmålslärarna i grundskolan en pedagogisk examen.

För att få fler modersmålslärare behövs en fungerande modersmålsundervisning, både för att de som i dag arbetar som modersmålslärare ska få chans att vidareutbilda sig för att bli behöriga, men också för att fler ska kunna utbildas sig till modersmålslärare.

Fler utbildningar

Modersmålsutbildningarna måste bli fler och det måste också bli lättare att komplettera utländska studier.

Dessutom behöver huvudmännen och arbetsgivarna arbeta med att underlätta och utveckla förutsättningarna för modersmålslärare. De ska få möjlighet och förutsättningar för att samarbeta med andra lärare i arbetslagen så att undervisningen kan anpassas utifrån varje elev.

Lärarförbundet anser:

  • Att regeringen omgående ska tillsätta en modersmålsutredning, för att se över utbildningsmöjligheterna och att det tas fram en plan för hur modersmålslärare på sikt ska omfattas av legitimationskravet.
  • Att det utformas lärarutbildningar i alla större språk och enkla vägar för att tillgodoräkna sig utländska språkstudier.
  • Att huvudmännen utvecklar förutsättningar för modersmålslärarnas möjligheter att samarbeta med andra lärare i arbetslag.

Det finns mycket saker som skulle kunna göras på nationell och kommunal nivå för att alla lärare och förskollärare ska få de bästa förutsättningarna för att möta nyanlända barn och elever. Du kan läsa mer om vad Lärarförbundet tycker om det här.

Vill du få tips på vad du som förskollärare ska tänkta på när du träffar och jobbar med nyanlända barn? Här får du tips och länkar där du kan läsa mer.

Kommentarer:

Roberto
Roberto Gonzalez Cabezas

Hittills har man en integrerad tjänstefördelning när det gäller modersmål alltså som modersmålslärare har både modersmål och studiehandledning i tjänsten. Vi försöker integrera båda begrepp för att inte skapa vi "studiehandledare" och de "modersmålslärare" . En annan motiv är att studiehandledningen skall vara avtagande i timmar.

  • Skapad 2017-12-12 13:46

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här