Lärarförbundet
Bli medlem

Viktigt att anmäla arbetsskada

Det är viktigt att anmäla en arbetsskada för att få möjlighet till ekonomisk kompensation, rehabilitering och för att nya skador ska undvikas.

Du som har drabbas av en arbetsskada ska rapportera det till arbetsgivaren. Det kan gälla en kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Du har rätt till ersättning

Du som har skadats i ditt arbete kan få rätt till ersättning från Försäkringskassan, vilket du kan läsa mer om på sidan Ersättningar vid arbetsskada – enligt lag. Därutöver finns det i alla Lärarförbundets kollektivavtal även en trygghetsförsäkring för arbetsskador, vilket du kan läsa mer om på sidan Ersättning för arbetsskada – enligt avtal. Därför ska alla arbetsskador anmälas både till Försäkringskassan och till försäkringsbolaget AFA Försäkring.

webbplatsen Min trygghet hittar information om alla försäkringar du har rätt till.

Vad ska du göra?

  • Du som har skadats bör genast gå till en läkare för att dokumentera skadan. Spara eventuella kvitton på omkostnader till följd av skadan, de behövs om det blir aktuellt att ansöka om ersättning.
  • Du ska omedelbart anmäla det som har hänt till arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats.
  • På webbplatsen https://anmalarbetsskada.se/ anmäler arbetsgivaren arbetsskadan. Anmälan går då både till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Anmälan görs i samverkan med arbetsgivaren, den skadade och skyddsombudet. Det är viktigt att utförligt beskriva hur, var och när skadan uppstod och att du tar hjälp av eventuella vittnen för att dokumentera händelseförloppet.
  • Du ska själv göra en skadeanmälan till AFA Försäkring. Även här är det viktigt att utförligt beskriva hur, var och när skadan uppstod.
  • Om ett motorfordon har varit inblandat i olyckan ska anmälan även göras till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Att tänka på vid anmälan

Skriv din anmälan sakligt och tydligt. Var noga med att dokumentera såväl skadan som olycksplatsen och annat som kan vara av betydelse. Skyddsombudet på din arbetsplats kan hjälpa till med att dokumentera vad som har hänt. Fråga skyddsombudet om risker har påtalats tidigare, be i så fall om kopior av den dokumentationen.

Kommentarer:

Alexandra
Alexandra Svensson

Vad jag förstått så gör man bara anmälan på Arbetsmiljöverket och så går infon automatiskt till Försäkringskassan. Vi har inte anmält till försäkringsbolag heller. Gör vi fel? Eller är det som John säger att sidan behöver uppdateras? Bra om det sker för som nytt ombud är det svårt att veta vad som gäller annars.

  • Skapad 2016-12-12 09:48
John
John Wieslander

Kanske dags för en uppdatering, eller är det inget som förändrats!?

  • Skapad 2016-04-27 15:31
John

Om John Wieslander

Slöjdlärare och skyddsombud på Nordinskolan.
Huvudskyddsombud,
Lärarförbundet Gislaved.

John
John Wieslander

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2016-04-27 15:31
John

Om John Wieslander

Slöjdlärare och skyddsombud på Nordinskolan.
Huvudskyddsombud,
Lärarförbundet Gislaved.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar