Lärarförbundet
Bli medlem

Viktigt att anmäla arbetsskada

Det är viktigt att anmäla en arbetsskada för att få möjlighet till ekonomisk kompensation, rehabilitering och för att nya skador ska undvikas.

Du som har drabbas av en arbetsskada ska rapportera det till arbetsgivaren. Det kan gälla en kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Du har rätt till ersättning

Du som har skadats i ditt arbete kan få rätt till ersättning från Försäkringskassan, vilket du kan läsa mer om på sidan Ersättningar vid arbetsskada – enligt lag. Därutöver finns det i alla Lärarförbundets kollektivavtal även en trygghetsförsäkring för arbetsskador, vilket du kan läsa mer om på sidan Ersättning för arbetsskada – enligt avtal. Därför ska alla arbetsskador anmälas både till Försäkringskassan och till försäkringsbolaget AFA Försäkring.

webbplatsen Min trygghet hittar information om alla försäkringar du har rätt till.

Vad ska du göra?

  • Du som har skadats bör genast gå till en läkare för att dokumentera skadan. Spara eventuella kvitton på omkostnader till följd av skadan, de behövs om det blir aktuellt att ansöka om ersättning.
  • Du ska omedelbart anmäla det som har hänt till arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats.
  • På webbplatsen https://anmalarbetsskada.se/ anmäler arbetsgivaren arbetsskadan. Anmälan går då både till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Anmälan görs i samverkan med arbetsgivaren, den skadade och skyddsombudet. Det är viktigt att utförligt beskriva hur, var och när skadan uppstod och att du tar hjälp av eventuella vittnen för att dokumentera händelseförloppet.
  • Du ska själv göra en skadeanmälan till AFA Försäkring. Även här är det viktigt att utförligt beskriva hur, var och när skadan uppstod.
  • Om ett motorfordon har varit inblandat i olyckan ska anmälan även göras till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Att tänka på vid anmälan

Skriv din anmälan sakligt och tydligt. Var noga med att dokumentera såväl skadan som olycksplatsen och annat som kan vara av betydelse. Skyddsombudet på din arbetsplats kan hjälpa till med att dokumentera vad som har hänt. Fråga skyddsombudet om risker har påtalats tidigare, be i så fall om kopior av den dokumentationen.

  • Skapad 2016-12-12
  • Uppdaterad 2018-08-13
Frågor & Svar