Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Viktiga skolförslag i vårbudgeten

Regeringen satsar tre miljarder kronor på skolan i sin vårproposition. Där ingår flera angelägna skolreformer, som paradoxalt nog ökar lärarbehovet. -Vi hade dock sett att regeringen också hade fullföljt Alliansens utökning av antalet förstelärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Många av förslagen i regeringens vårbudget berör lärarna och skolan. Budgetens viktigaste besked till lärarna är löftet om att de tre miljarder kronor som utlovats i höjda lärarlöner återkommer i höstens budgetproposition.

– En satsning på lärarlönerna är helt avgörande för att mota lärarbristen. Det handlar om att uppvärdera läraryrket för att förmå unga människor att vilja satsa på en lång utbildning till ett yrke som ändå kanske är det viktigaste jobb man kan ha, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet anser att pengarna bör gynna hela utbildningssystemet.

– Min ambition är självklart att hela utbildningssystemet från förskola till gymnasieskola ska ingå. Dessutom måste också skolledarnas löner lyftas i takt med att lärarna får en uppvärdering, säger Johanna Jaara Åstrand

Alliansens förstelärarutökning borde fullföljts

När det gäller Alliansens satsning på förstelärare saknar Lärarförbundet att regeringen fullföljer utökningen.

– Vi hade gärna sett att regeringen utöver sin satsning på 3 miljarder till högre lärarlöner också hade fullföljt Alliansens utökning av antalet förstelärare. Men regeringens satsning överstiger ändå Alliansens hittillsvarande ambitioner (500 miljoner kronor i fullt utbyggd reform 2018.) Nu blir det upp till Alliansen att i sina budgetmotioner matcha regeringens förslag och visa att man förstått allvaret med den lärarbrist vi nu står inför.

Kommunerna måste ta ansvar

Regeringen lägger fram en hel rad angelägna skolreformer. Gemensamt för dem är att de kräver fler lärare.

– Det är helt nödvändiga satsningar men paradoxalt ökar de lärarbehovet. Med varje ny satsning på utbildning blir det allt tydligare att lärarbristen utgör ett svårforcerat hinder på vägen till en bättre skola.

Om tio år väntas 65 000 lärare saknas, visar senaste statistiken från SCB.

- Nu måste också kommunerna ta sitt ansvar annars riskerar regeringens reformer att gå om intet när kommunerna inte lyckas rekrytera de nya lärare som behövs, säger Johanna Jaara Åstrand.

Satsningar som förutsätter fler lärare

  • 2 miljarder kronor årligen från hösten 2015 för fler lärare på lågstadiet
  • 100 miljoner kronor årligen från 2016 för svenska för invandrare (SFI) bland annat genom att ge svenskundervisning för dem som fått uppehållstillstånd men blivit kvar på anläggningsboende.
  • Trainee-tjänster för arbetslösa ungdomar. Tanken är att anställning ska varvas med studier. Regeringen beräknar en volym på ca 7000 platser från 2016

Regeringen har dessutom tidigare lovat återinföra högskolebehörighet i gymnasieskolans yrkesprogram och att göra det estetiska ämnet obligatoriskt.

Lärarlöner i utanförskapsområden

Regeringen satsar 600 ospecificerade miljoner kronor på utanförskapsområden. Av de bordet minst 26 miljoner kronor borde kunna användas till lärarlöner i dessa områden, vilket Alliansen ville.

– Jag är också glad över att regeringen satsar 600 miljoner kronor på de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. I Alliansens budget fanns 26 miljoner kronor till förstelärare i utanförskapsområden. Jag förutsätter att den nuvarande regeringen avser satsa mer än 26 av de 600 miljonerna på lärarlöner i utanförskapsområden för att lyfta attraktiviteten. De mest avancerade läraruppdragen på dessa skolor behöver verkligen lyftas lönemässigt.

Kommentarer:

Susanne
Susanne Löfvenmark

Förskolan och förskollärare då?

  • Skapad 2015-04-15 18:03
Susanne

Om Susanne Löfvenmark

Hej!
Jag heter Susanne, leg. Förskollärare och arbetar på Anderstorp. Arbetsplatsombud på Pusselbitens förskola. Sitter i styrelsen för Lärarförbundet Skellefteå och arbetar fr.o.m ht-18 på kontoret måndagar & onsdagar.
Ha en bra dag!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här