Lärarförbundet
Bli medlem

Viktiga berättelser samlas i #pressatläge

Sverige har en fantastisk förskola, men den är under stark press. Många förskollärare samlas just nu under hashtagen #pressatläge där de beskriver den tuffa situation som råder inom förskolan. Det är hög tid att lyssna på förskollärarna!

Förskollärarbristen blir allt värre. De stressrelaterade sjukskrivningarna bland förskollärare har ökat i en takt som beslutsfattarna inte längre kan blunda för.

Trots det ökade yrkesansvaret har anmärkningsvärt lite gjorts för att underlätta för förskollärarna. Det förtydligade uppdraget har inte åtföljts av de satsningar och omprioriteringar som borde ha varit självklara.

Lärarförbundets senaste rapport Lyssna på förskollärarna visar att både stora barngrupper och låg förskollärartäthet påverkar förskollärares arbete negativt. Det som först ryker är tiden för att planera och utveckla verksamheten. Rapporten visar också att huvudmännen ännu inte har lyckats anpassa arbetsorganisationen efter lärarbristen eller tillvarata förskollärares kompetens på ett klokt sätt.

#pressatläge samlar viktiga berättelser

Det är bra och viktigt att vi är fler som sätter press och visar på den tuffa situation som råder i förskolan. Därför är berättelserna som sammanslutningen Förskoleupproret samlar under hashtagen #pressatläge så viktiga. Berättelserna synliggör tydligt de problem som finns inom förskolan och pekar på många av de saker som Lärarförbundet också driver: mindre barngrupper, tillräckliga resurser för att möta barnens behov, vikten av specialpedagoger, att rensa bland förskollärares uppgifter så att de kan fokusera på det pedagogiska uppdraget.

- För att förskolan ska kunna vara utvecklande och lärorik för alla barn, så måste arbetsmiljön vara sund för både barn och vuxna. Det är dags att matcha uppdrag och ansvar med rätt förutsättningar, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Avtalsrörelse med SKL pågår

Under våren 2018 förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med SKL om ett nytt avtal för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Sveriges framtid byggs i skolan. En resursstark förskola och skola, med behöriga och legitimerade förskollärare, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare ökar kvaliteten i allas skolgång och är en förutsättning för att skolan ska kunna verka kompensatoriskt. Ska detta lyckas är tillgången på behöriga, legitimerade lärare helt avgörande. Det är utgångspunkten i vårens förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Här kan du läsa mer om det arbete vi gör under avtalsrörelsen som just nu pågår.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här