Lärarförbundet
Bli medlem

Viktig förändring om sjuklön för statligt anställda

Villkorsavtalet, före detta ALFA, har förändrats när det gäller beräkningen av sjuklön. Förändringen gäller statligt anställda lärare och träder i kraft den 1 februari 2014.

Det har uppstått vissa problem i samband med det nya villkorsavtalet (före detta ALFA) när det gäller beräkning av sjuklön. Detta har inneburit att några kan ha fått för låg sjuklön och andra för hög. Lärarförbundet har nu fått till stånd en rättelse i villkorsavtalet och den gäller från den 1 februari 2014.

Ingen återbetalningsskyldig före februari

Felaktigheter som har uppstått under perioden före den 1 februari kommer att rättas på det sättet att endast de som fått för låg sjuklön får en retroaktiv rättelse. Ingen blir alltså återbetalningsskyldig under den perioden.

Efter den 1 februari kan det eventuellt fortfarande hända att systemen räknar ut fel sjuklön, men då kommer alla felaktiga utbetalningar att korrigeras. Det innebär att även den som har fått för hög sjuklön kan bli återbetalningsskyldig.

Retroaktiva rättelser ska ske så snart som möjligt och ska senast vara gjorda 30 juni 2014.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här