Lärarförbundet
Bli medlem

Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer – Micael Bydén, torsdag den 31 mars

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén är känd för sitt lyhörda och tillitsfulla ledarskap, där han lägger stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog.

Att människor vågar uttrycka sig är oerhört viktigt. En organisation som inte inbjuder till öppenhet, riskerar att bli lamslagen och i slutändan farlig. För du tar inga initiativ.


Micael Bydén är general och överbefälhavare för Försvarsmakten och Sveriges högsta militära chef. Han har sin bakgrund i flygvapnet som bland annat stridspilot, men han har även arbetat som flygattaché i Washington och som stabschef för ett kommando inom ISAF i Afghanistan.


Micael har tilldelats en rad militära utmärkelser, både svenska och internationella. 2021 utsågs han till årets chef med motiveringen: ”Med en närvaro utöver det vanliga i såväl det lilla mötet, som i det stora sammanhanget, värnar han den mellanmänskliga relationen och samlar respekt i alla led. En modern, modig och mogen förändringsledare av rang."


Se den inspelade föreläsningen

Föreläsningen med Micael kommer att spelas in. Som medlem i Lärarförbundet kan du se föreläsningen i 30 dagar efteråt här.


Vårens inspirationskvällar

  • Skapad 2021-11-10
  • Uppdaterad 2022-04-20
Frågor & Svar