Lärarförbundet
Bli medlem

#Viärlärare: Anne-Marie Körling vill utveckla elevdemokratin

Elevernas röst är viktig och undervisningen är grunden för att ta fram den rösten. Det anser grundskolläraren Anne-Marie Körling som vill utveckla elevdemokrati genom att öka dialogen tillsammans med eleverna om vad undervisningen består av.

Anne-Marie Körling är 58 år, grundskollärare och författare av huvudsakligen pedagogisk litteratur.

Varför blev du lärare?

- Jag ville vara en del av ett yrke som kan utövas överallt. Läraryrket skapar ett stort arbetsområde som du kan använda över hela världen. Som förenar oss alla. Och för att jag ville, och fortfarande vill, skapa förutsättningar för unga människor genom att lära ut läsande och skrivande. Det är ett sätt att vara en del av en samhällsutveckling och hjälpa till att utveckla de fundamentala byggstenar som är så viktiga för alla barn, säger Anne-Marie Körling.

Hur tog du med dig den känslan in i läraryrket?

- Den tanken som jag hade innan bakades in under min utbildning och mötte sedan verkligheten. Alltså själva skolan. Jag har pågående och hela tiden omsatt de frågor som jag tycker är viktiga tillsammans med mina elever. Det kan handla om allt från demokrati i klassrummet och utanför, till att veta om sina valmöjligheter och rättigheter i livet. Jag upplever det som att lärandet är en ömsesidig process – vad jag ger och det som barnen ger mig. Det är så roligt att jag smäller av!

Vad tycker du utmärker dig som lärare i din yrkesroll?

- Jag tror att andra lärare känner mig som en person som ofta pratar om läsning och elevers rätt att uttrycka sig genom elevdemokrati. Elevernas röst är så viktig och undervisningen är grunden för att ta fram den rösten. Elevdemokrati utvecklar man genom att öka dialogen tillsammans med eleverna om vad undervisningen består av. Jag bär alltid med mig min syn på läsande och vikten av att hela tiden utveckla min undervisning.

Vad är ditt starkaste minne från läsåret?

- Att jobba som lärarvikarie. Det var viktigt dels för att jag fick ta del av vad som händer i skolan i dag och dels för att testa på hur det är att vara vikarie. Läraryrket är ju ett pågående arbete. Det som var mest utmanande var att försöka hålla ledarskapet konstant i de nya miljöer som man ställs inför.

Finns det någon speciell person som har betytt mycket för dig i din yrkesroll eller val av yrkesroll?

- Jag har rest runt mycket för att lära mig om undervisning eftersom jag är så nyfiken på utbildning i andra länder. I Sydafrika träffade jag en lärare som gjorde ett starkt intryck på mig. Han undervisade en stor klass på 65 elever och pratade om vattnets kretslopp. Trots det satt barnen som trollbundna. Han hade klassrummet i sin hand. Det var en lärare som var glad, öppen och hade en nyfiken attityd till sina elever. Hans energi utstrålade hopp för nuet och hopp för framtiden.

  • Skapad 2016-07-14
Frågor & Svar