Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar regeringens satsning på lärarassistenter

Regeringen meddelade idag att de avsätter 329 miljoner kronor till lärarassistenter i skolan. Lärarförbundet har tidigare föreslagit att administrativa lärarassistenter bör anställas för att avlasta lärarkåren.

Moderaterna har redan tidigare meddelat att de avsätter 200 miljoner i sin budget för lärarassistenter.

- Det är ett välkommet besked att regeringen tagit till sig Lärarförbundets förslag om lärarassistenter. Det är också glädjande att vårt förslag tycks bygga broar mellan regeringspartierna och Moderaterna. Det finns nu en bred politisk medvetenhet om vikten av att avlasta lärarna och värna lärarkåren, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Regeringens satsning blir en del av det så kallade lågstadielöftet, där 2 miljarder kronor per år sedan tidigare finns avsatta till fler anställda och mindre klasser.

-Avlastningsbehovet finns hos lärare i hela utbildningssystemet, inte bara i lågstadiet. 300 miljoner kronor per år räcker till ungefär en lärarassistent i var fjärde lågstadieskola. Vi ser därför fram emot fortsatta diskussioner om hur arbetsbelastningen kan minska och läraryrkets attraktivitet öka, avslutar Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2016-03-24
Frågor & Svar