Lärarförbundet
Bli medlem

Vi välkomnar förslaget för ökad likvärdighet!

 – Vi välkomnar att det äntligen finns ett förslag som rättar till det här systemfelet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Vi välkomnar att det äntligen finns ett förslag som rättar till det här systemfelet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förändra skolvalet, reformera skolpengen och minska fristående skolors möjligheter att ta ut övervinster. Det är några av de förslag som på idag presenteras av utredningen om en mer likvärdig skola. Lärarförbundet välkomnar förslagen.

Utredningen, som skulle analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola, presenterades under måndagen av utredaren Björn Åstrand.

Utredningen levererar viktiga förslag om en finansiering av skolan som både ökar likvärdigheten och kraftigt begränsar vinstdrivande skolors möjligheter till övervinster. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är positiv till förändringen av skolpengen, där dagens system leder till betydande ekonomisk överkompensation till fristående skolor.

– Vi välkomnar att det äntligen finns ett förslag som rättar till det här systemfelet. Dagens överfinansiering av friskolor är inte förenligt med varken en rättvis fördelning mellan elever, eller med en ansvarsfull hantering av skattemedel. Nu måste politikerna ta sitt ansvar och ställa årtionden av misstag till rätta, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Utredningen föreslår också att skolvalsmodellen ska förändras, något som är helt nödvändigt, menar Johanna Jaara Åstrand:

– Vi måste bryta den ökade skolsegregationen och den försämrade likvärdigheten. De stora omotiverade skillnaderna mellan huvudmän i finansiering av skolverksamhet måste få ett stopp. Utredningens förslag om sektorsbidrag och ändrade skolval är viktiga steg i rätt riktning.

Lärarförbundets ordförande ser en svaghet i att utredningen inte har sett till hur hela utbildningssystemet fungerar.

– Det är uppenbart att det behövs en ny utredning som tar ett helhetsgrepp om statens roll för styrning och finansiering av hela skolväsendet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar