Lärarförbundet
Bli medlem

Vi samlar lärarnas förslag till Skolkommissionen

-Det är bra att svåra utmaningar får en seriös hantering där professionen och forskare får bidra med erfarenhet, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

-Det är bra att svåra utmaningar får en seriös hantering där professionen och forskare får bidra med erfarenhet, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Var med och ge förslag till Johanna Jaara Åstrand, om hur regeringens Skolkommission ska arbeta för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Lärarförbundet samlar in lärarnas och skolledarnas förslag till Skolkommissionen via en digital anslagstavla.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ingår i Skolkommissionen, som startade våren 2015.

– Det här är precis vad vi har efterfrågat, det ska bli väldigt spännande. Det är bra att svåra utmaningar får en seriös hantering där professionen och forskare får bidra med erfarenhet, kompetens och konstruktiva utvecklingsförslag, säger Jaara Åstrand.

Digital anslagstavla samlar lärarnas förslag

Johanna Jaara Åstrand har öppnat en digital anslagstavla, där du som är lärare eller skolledare kan komma med synpunkter och förslag som kan bidra till en lösning på de skolfrågor som kommissionen ska arbeta med.

– Min avsikt är att involvera lärare och skolledare i arbetet och få igång en dialog om vad som kan och måste förändras. Goda förslag tänker jag ta med mig in i kommissionens arbete.

Skolkommissionens förslag ska enligt regeringens uppdrag fokusera på förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan och ska bland annat utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola.

Skolkommissionens uppdrag ska redovisas senast den 13 januari 2017.

  • Skapad 2015-04-09
Frågor & Svar