Lärarförbundet
Bli medlem

​Vi måste synliggöra och sätta stopp

Utgångspunkten och förutsättningen för att vi i skolan ska kunna förebygga och agera mot sexuella trakasserier och övergrepp, är att vi måste våga inse att det kan förekomma.

Vi måste uppmärksamma, synliggöra och sätta stopp för sexuella trakasserier och övergrepp, oavsett om det sker mellan elever eller om det är en lärare eller annan vuxen på skolan som är förövare. Vi måste reagera på alla former av det, som t ex:

  • beröringar eller tafsningar
  • obehagliga blickar eller visslingar
  • oönskad fysisk kontakt
  • sexuellt anspelande skämt och kommentarer
  • att någon säger sexuella saker om elevens utseende eller det kön hen tillhör
  • att någon sprider sexuella rykten
  • att någon skickar meddelande med sexuella anspelningar genom sms, mail eller till exempel lappar
  • att någon visar eller sätter upp sexuella bilder som känns obehagliga

Vi får aldrig bortförklara trakasserier

När barn och elever leker måste vi vara väldigt uppmärksamma på att INGET barn eller elev blir tvingat till något som inte känns okej. Vi vuxna i skolan får ALDRIG använd bortförklaringar som till exempel ”men det var ju bara ett skämt”, eller ”hen gör sådär för hen är förälskad i dig”. Vi måste också alltid vara medvetna om att det är både eleven som blir utsatt, den som utsätter och de elever som ser på som berörs av händelsen. Alla berörda behöver få höra oss vuxna reagera och agera!

Vi måste våga fråga och fråga igen och igen

Våra barn och elever vill förvissa sig om att vi bryr oss om dem. Därför måste vi fråga hur de har det, inte bara en gång, utan återkommande. Då kan eleven välja och förbereda sig på att berätta. Vår utgångspunkt måste alltid var att ge våra elever chansen att berätta.

Vi måste stötta och berömma den kompis som berättar

Om vi inte får reda på vad som hänt av den utsatta eleven, utan det är hens kompis som berättar måste vi stötta och berömma kompisens rättrådighet och hjälpsamhet, ta detta på största allvar och agera.

Vi måste rapportera och anmäla

När vi som lärare får vetskap om att en elev blivit utsatt för kränkningar har vi skyldighet enligt skollagen att rapportera till ledningen, oavsett om det handlar om kränkningar elever emellan eller om det är en lärare som kränkt en elev. Läraren ska ta upp detta med skolledningen på en gång.

I nästa steg är det skolledningen som är skyldiga att anmäla detta till huvudmannen som direkt bör utreda omständigheterna och sedan ta fram åtgärder med syftet att trakasserierna ska upphöra, men också ta fram åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. I skollagen finns det regler skolan ska följa, likaså i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, som visar på skyldigheten att utreda.

Här har vi samlat länkar för dig som vill ha mer information.

  • Skapad 2017-11-23
  • Uppdaterad 2021-03-01
Frågor & Svar