Lärarförbundet
Bli medlem

”Vi lägger grunden för barnens lärande”

Martina Holgersson vill att förskolan tas på större allvar.

Martina Holgersson vill att förskolan tas på större allvar.

Marthina Holgersson arbetar som förskollärare och tycker det är angeläget att förskollärarens roll tydliggörs i läroplanen. ”Det innebär att förskollärares kompetens värdesätts och att förskolan tas på allvar. Vi har ett oerhört viktigt uppdrag där vi är med och skapar grunden för barnens lärande."

Vad är den viktigaste frågan just nu?

- Att varje dag komma ihåg glädjen, leken och varför vi en gång valde att utbilda oss till pedagoger. Vi förskollärare behöver förutsättningarna för att orka med på lång sikt och dessutom känna att vi varje dag har haft en toppendag på arbetet. Vi behöver dessutom öppna upp och våga diskutera läroplan och pedagogik på förskolorna.

Hur firar ni Förskolan dag?

- I år med temat "böcker och sagor". Under året har vi pedagoger genomfört ”Läsyftet i förskolan” och har därför fokuserat extra mycket på läsning, berättande och våra läsmiljöer. För att fira detta klär vi ut oss till figurer från sagornas värld och äter Emil i Lönnebergas köttsoppa och Pettsons pannkakstårta till efterrätt. Vi spenderar dagen utomhus och erbjuder olika aktiviteter så som målning, högläsning, såpbubblor, hinderbana och lekar.

Hur märker du av lärarbristen inom förskolan?

- Förskolorna i kommunen har haft svårt att få förskollärare till de lediga tjänsterna. När det inte finns sökande så blir tjänsterna vikariat och då fattas det istället vikarier när någon blir sjuk eller ledig. När jag träffar förskollärare från andra kommuner berättar de ibland att de är ensamma förskollärare på stora förskolor med flera avdelningar. Deras arbetsmiljö och situation blir oerhört tuff och påfrestande.

Hur har arbetssituationen förändrats de senaste åren?

- Sedan jag började arbeta för några år sedan tycker jag att de pedagogiska diskussionerna är mer levande. Idag diskuterar vi ofta begrepp så som kunskap, omsorg, lärande och undervisning. Tekniken går framåt och saker som vi under studietiden drömde om är redan nu inarbetat såsom digital dokumentation exempelvis.

Hur skulle du vilja arbeta i förskolan om du fick de bästa förutsättningarna?

- Med barngrupper enligt Skolverkets rekommendationer kring gruppstorlekar, i lokaler väl anpassade till dagens förskolepedagogik. Ha en inspirerande och utmanande inne- och utemiljö, massor av modern teknik som skulle utveckla möjligheterna till dokumentation, programmering och annat digitalt skapande tillsammans med barnen.

Hur jobbar ni aktivt för att hantera utmaningarna?

- Vi har ett öppet klimat på arbetet där vi ger varandra hjälp, tips och råd. Vi stöttar och peppar varandra till att våga testa nya tankar och idéer. Vi delar vår barngrupp under dagen i olika aktiviteter, vi observerar våra miljöer och anpassar rummen efter barnens intressen och önskemål.

Vad är det bästa med jobbet?

Att det är så himla roligt! Kontakten med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi skrattar, lär och leker tillsammans varje dag! Att vara förskollärare innebär så många saker, ena stunden är jag i skogen, senare mitt i en spännande bok för att senare undersöka en myra med förstoringsglas samtidigt som jag även ansvarar för kvalitetsarbetet och utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna.

Vad skulle du främst se att politikerna satsade på när det gäller förskolan?

- Långsiktighet. Att arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen i förskolan med anpassade miljöer och lagom stora barngrupper.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar