Lärarförbundet
Bli medlem

Vi fortsätter påverka för fler lärare!

Lärarbristen är akut i hela landet. Här är ett av många exempel på hur våra lokalavdelningar uppmärksammar frågan. Lärarförbundet Eskilstuna placerade för två år sedan ut 650 par skor på Fristadstorget, för att visa på hur stor lärarbristen kommer att vara i staden 2025.

Lärarbristen är akut i hela landet. Här är ett av många exempel på hur våra lokalavdelningar uppmärksammar frågan. Lärarförbundet Eskilstuna placerade för två år sedan ut 650 par skor på Fristadstorget, för att visa på hur stor lärarbristen kommer att vara i staden 2025.

Lärarförbundet har sedan 2011 varnat för lärarbristen, som sedan dess har förvärrats. Politikerna har tvingats vakna, och vi har lyckats få ett snabbspår för nyanlända lärare, snabbare validering och fler karriärvägar. Men vi fortsätter att efterlysa de stora besluten!

Lärarförbundet satte med stöd av uppgifter från SCB frågan om lärarbristen på agendan redan 2011. Det fanns länge de som tyckte att farhågorna var överdrivna – men sedan dess har bristen snarast blivit ännu större än vi befarade.

- Just nu saknar vi lärare mer än 60 000 utbildade kollegor. Besluten som får köerna att ringla långa till lärarutbildningen och som stoppar avhoppen från lärarjobben, återstår att fatta, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Konsekvenserna av lärarbristen märks för lärare, barn och elever – till exempel när det inte går att få tag på vikarier. I förlängningen drabbas hela Sverige.

- Vi måste framtidssäkra Sverige! Morgondagens sjuksköterskor, byggnadsarbetare och poliser sitter i skolbänken, springer på förskolegården och bygger samarbetsförmåga på fritids i dag. Vi vet att deras resor mot en examen och jobb börjar med en bra lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Några beslut vi påverkat

Lärarförbundet har lyckats påverka både den nuvarande och den förra regeringen i frågan om åtgärder för att hejda lärarbristen och öka läraryrkets attraktivitet.

Beslut för att lärare ska få vara lärare

Lärarförbundet driver konstant på för att få ned arbetsbelastningen så att lärare ska få vara lärare. Exempel på vad vi fått igenom är färre nationella prov, mindre dokumentation för IUP med mera.

Fler platser på lärarutbildningen

Lärarförbundet har drivit på att för att platserna på lärarutbildningen ska bli fler. Ett exempel på det är den utbyggda speciallärarutbildningen.

Mer forskningspengar till utbildningsvetenskap

Vi drivit att forskningsutbildningsplatserna måste öka för att säkra kompetensförsörjningen på lärosätena, vilket gett resultat i mer forskningspengar till utbildningsvetenskap.

Snabbspår för nyanlända lärare

För att nyanlända lärare och förskollärare snabbare ska kunna etablera sig var Lärarförbundet med i framtagandet av ett snabbspår. På ett år i stället för fyra ska nyanlända lärare kunna erbjudas arbete.

Snabbare validering

Lärarförbundet har också drivit på för att bevara och utöka de statliga uppdragen för behörighetsdrivande utbildningar.

Fler karriärvägar i yrket

Lärarförbundet har länge drivit att lärare ska ha möjligheter att utvecklas inom yrket. Förstelärare och lektorer ger yrkesutveckling och chansen att göra karriär utan att bli skolledare.

Lärarlönerna

Lärarförbundet har påverkat politikerna att satsa tre miljarder extra på lärarlönerna, det så kallade lärarlönelyftet. Regeringen (S+MP) är överens med Moderaterna om satsningen.

Besluten som behöver fattas

Men de stora besluten återstår att fatta. Det behövs inga långdragna utredningar – vi lärare vet hur vi får fler kollegor.

  • Ha en samlad strategi – i respektive kommun och på nationell nivå
  • Höj lönerna så att de blir rekryterande
  • Låt lärare vara lärare
  • Ge bättre karriärmöjligheter
  • Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling

Här kan du läsa mer om våra fem förslag.

  • Skapad 2017-06-22
  • Uppdaterad 2017-06-22
Frågor & Svar