Lärarförbundet
Bli medlem

Vi fortsätter kämpa för ett #skolavtal18 som gör skillnad!

Nu drar verksamheten igång igen och många lärare undrar vad som händer i den kommunala avtalsrörelsen. Medlarna gav före sommaren oss parter i uppdrag att göra ett analysarbete och det pågår för fullt.

Detta har hänt:

  • I början av maj blev det tydligt att parterna stod långt ifrån varandra. SKL, Sveriges kommuner och landsting, ville diskutera turordningsfrågan, lärarfacken (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) ville hitta lösningar för lärarbristen. Vårt budskap är tydligt: Lönerna måste upp och arbetsbelastningen måste ner!
  • 14 maj fattade parterna beslut om att gå till medling. Lärarfacken kom överens med SKL och Pacta om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna.
  • Under drygt 2 veckor skrev 67 996 personer under vårt upprop för ett skolavtal som gör skillnad. Vilket engagemang! Underskrifterna överlämnades till SKL 5 juni och satte tryck bakom våra ord i förhandlingarna.
  • Den 19 juni gav medlarna ett uppdrag till parterna: att analysera förutsättningarna för turordningsreglerna. Det innebär att parterna tillsammans ska analysera olika turordningsregler och vad de får för konsekvenser för lärare utifrån behörighetsreglerna i skollagen.

Analysarbete pågår

Analysarbetet pågår för fullt och ska när det är klart redovisas för medlarna och blir sedan ett underlag i medlarnas fortsatta arbete. Det är vår förhoppning att medlarna sedan snabbt ska kunna lägga fram en hemställan om ett nytt avtal som båda parter kan ställa sig bakom.

– Vi ska göra allt vi kan för att få ett skolavtal som gör skillnad, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Se till att Lärarförbundet har rätt uppgifter om dig!

I det läget vi är i nu, är det extra viktigt att Lärarförbundet har rätt uppgifter om var du arbetar, din lön och din e-postadress.

Uppdatera dina uppgifter genom att logga in på lararforbundet.se/minsida. Läs mer om hur du går tillväga och vilka uppgifter du kan ändra själv:

Så uppdaterar du själv dina uppgifter

Du kan också höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.

Vill du veta mer?

Här hittar du vanliga frågor och svar om medlingen

Håll dig uppdaterad på lararforbundet.se/skolavtal18

  • Skapad 2018-08-13
  • Uppdaterad 2018-08-14
Frågor & Svar