Lärarförbundet
Bli medlem

"Vi behöver vår planeringstid!"

"Fler borde få ha det som vi! På vår planeringstid hinner vi gå på djupet – analysera, utvärdera och planera", berättar Melinda Schälin, förskollärare och ombud för Lärarförbundet på Junedals förskola i Jönköping. Foto: Jana Julian.

"Fler borde få ha det som vi! På vår planeringstid hinner vi gå på djupet – analysera, utvärdera och planera", berättar Melinda Schälin, förskollärare och ombud för Lärarförbundet på Junedals förskola i Jönköping. Foto: Jana Julian.

Melinda Schälin har varit ombud sedan hon tog examen. – Det är fantastisk att få göra skillnad tillsammans med andra! säger hon. Mest stolt är hon över upplägget för planeringstiden som nu sprider sig till fler förskolor i Jönköping.

Som aktiv i elevkåren stängde hon klassrum när det var dålig arbetsmiljö. Att Melinda Schälin blev ombud nästan direkt efter sin förskollärarexamen är kanske inte så konstigt.

Jag ser möjligheter att göra skillnad genom kollektivet och vill ta chansen att påverka mitt och mina kollegors arbete. Jag brinner för det här! säger Melinda Schälin, förskollärare och ombud på Junedals förskola i Jönköping.

Gemensam planeringstid

Ett exempel på en förändring till det bättre som Melinda medverkat till är att de på förskolan lyckats strukturera schemat så att de får ut sina planeringstimmar. Lösningen är gemensam planeringstid för alla förskollärare en eftermiddag i veckan.

Vi behöver vår planeringstid för att kunna utveckla och arbeta med undervisningen. På köpet mår vi bättre på jobbet, eftersom vi får förutsättningar att prestera som vi vill.

Förskollärarna jobbar max 35 timmar i barngrupp, har minst tre timmar planeringstid och två timmar förtroendetid som de själva styr över innehåll och plats för.

På vår planeringstid hinner vi gå på djupet – analysera, utvärdera och planera. Det handlar inte bara om att få det att rulla utan vi kan ha ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer längre, och får ut mer av varje dag. Fler borde få ha det som vi!

Vårt arbete sprider sig och många i Jönköping tar efter. Jag åker runt och föreläser om hur vi jobbar för att andra ska kunna hitta sin struktur, berättar Melinda Schälin.

Är bollplank inför lönesamtalet

På varje arbetsplatsträff, APT, tar ombuden på förskolan upp viktiga ämnen för att signalera att de finns till hands och lyssnar, till exempel inför lönesamtalen.

-Inför lönesamtalen är jag bollplank för mina medlemmar, tar fram mer information och verktyg. När det behövs är jag länken till lokalavdelningen.

Många funderar på hur de ska få chefen att se vad de gör i verksamheten, och Melinda brukar rekommendera självdokumentation - att var och en funderar över vilka delar de vill lyfta fram och vilka starka sidor de har. Hon hjälper gärna till.

Om man är nöjd med samtalet så blir hela löneprocessen bättre. Då blir det lättare att ta vad som händer runt omkring. Har jag fått vad jag kan förvänta mig utifrån vad jag har kunnat framlägga? Jag tycker det är viktigt att ta sitt ansvar i lönesamtalet, säger Melinda Schälin.

Vill bygga på det som fungerar

Arbetsmiljöfrågorna har ökat under Melindas år som ombud, även om det fungerar bra med planeringstiden och lärartätheten är bättre än på många håll.

Det är flera saker som stressar och gör det tungrott – vistelsetiderna ökar, ekonomin sätter stopp för att köpa in material och att det kan vara svårt att få vikarier.

Melinda tycker det är viktigt att reagera och agera på det som inte fungerar, men är också övertygad om att det är viktigt att lyfta fram det som fungerar bra.

Vi kommer mycket längre – som människor, lärare och profession – om vi tar tillvara på det som är bra och bygger vidare på det.

Att vara ombud är definitivt något som Melinda rekommenderar andra att bli.

Det är en chans att få påverka sitt yrkesliv. Samtidigt ger det mycket i form av både gemenskap och kompetensutveckling. Man blir stark när man är många, och Lärarförbundet är ett exempel på både storlek och styrka.

Sagt om Melinda:

Melinda vill genom sitt fackliga arbete uppmuntra kollegor att sticka ut och ta plats, att vi ska se vår egen del i "vi:et". Hon tänker nytt och är lösningsorienterad, är vass och ser till att något händer. En sådan kollega behövs på varje arbetsplats.

Matina Gillsand, förskollärare

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här