Lärarförbundet
Bli medlem

”Vi behöver mindre barngrupper på fritids”

"Vi behöver få chansen och förutsättningarna att kunna leva upp till vårt nya och utvidgade uppdrag i läroplanen", säger Åsa Arebo, fritidspedagog i Göteborg.

"Vi behöver få chansen och förutsättningarna att kunna leva upp till vårt nya och utvidgade uppdrag i läroplanen", säger Åsa Arebo, fritidspedagog i Göteborg.

Åsa Arebo sammanställer fakta om fritidshemmen för att synliggöra hur läget ser ut på Västra Hisingen i Göteborg. Enkäten visade för femte året i rad på för stora barngrupper. – ”Det blir tydligt vad som behöver hända”, säger hon.

Åsa Arebo är fritidspedagog och ombud för Lärarförbundet. Från och med detta läsår på Lerlyckeskolan i stadsdelen Lundby i Göteborg, och dessförinnan på Västra Hisingen.

Där utarbetade hon en enkät som används för att mäta lärartäthet, hur ändamålsenliga lokalerna är, andel behörig personal, gruppstorlek med mera. Alla rektorer och avdelningar rapporterar in och det ger ett fylligt underlag i analysen av läget på fritidshemmen.

Stora barngrupper på många håll

- Vi kunde se att det kan se väldigt olika ut inom stadsdelen. De flesta skolor har stora barngrupper, men personaltätheten kan skilja sig åt.

Barngruppernas storlek är också något som medlemmar ofta tar upp som det största problemet.

- De stora barngrupperna gör det svårt att hinna se varje barn, särskilt om det är många barn med särskilda behov. Det tar man aldrig höjd för.

"Det måste bli en förändring!"

Efter fem år av synliggörande är det fortfarande för stora barngrupper och för lite utbildad personal.

- Första steget är att få fakta på bordet och nå de som bestämmer: Så här ser våra förutsättningar ut.

- Vi behöver få chansen och förutsättningarna att kunna leva upp till vårt nya och utvidgade uppdrag i läroplanen. Det måste bli en förändring!

Nu hoppas Åsa på att ta enkäten till sin nya stadsdel Lundby. Är du intresserad av att göra likadant och vill se hur enkäten ser ut? Du hittar den som bilaga på sidan.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar