Lärarförbundet
Bli medlem

Vi behöver fler lärare som forskar

Att få fler lärare som forskar är en del av temat för 2016 års Forskningskonvent. - Om fler lärare är involverade i forskning så kommer det här med vetenskaplig grund att utvecklas, säger Anders Arnqvist, ordförande i Vetenskapliga rådet.

Temat för årets Forskningskonvent är "Forskning för lärare och forskande lärare".

Anders Ahnqvist, ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd berättar om vikten av att lärare forskar och använder forskning i sitt arbete.

- Möjligheterna att forska de senaste tio åren har varit goda, men inte tillräckliga. Vi behöver fler forskarskolor och fler lärare som forskar eftersom det behövs fler lärare som bidrar till utveckling av professionen genom forskning, säger Anders Arnqvist, professor i pedagogik och ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Vill minska klyftan

Syftet med konventet är bland annat att minska klyftan mellan forskning och praktik genom att lyfta fram exempel på konkreta forskningssamarbeten där lärare är så kallade medforskare, därför är flera av Sveriges forskarskolor inbjudna till 2016 års Forskningskonvent.

Dessutom vill man tillsammans med publiken fylla begreppet att "skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet".

- För att skolan och förskolan ska kunna vila på vetenskaplig grund så behövs det lärare och förskollärare som forskar, säger Anders Arnqvist.

Måste få möjlighet till analys

Han säger också att det är viktigt att lärare och förskollärare får möjlighet att analysera det som i dag dokumenteras.

I dag är det en huvudvikt på att dokumentera men det läggs väldigt lite tid på att prata om det man har dokumenterat, analysera det och använda det för att förbättra verksamheten.

- Om fler lärare är involverade i forskning så kommer det här med vetenskaplig grund att utvecklas mer. Skollagen ger ju ingen definition så det är ett öppet fält, så att säga, säger Anders Arnqvist.

Följ det som händer under Lärarnas forskningskonvent i sociala medier under #forskningskonvent

  • Skapad 2016-04-13
Frågor & Svar