Lärarförbundet
Bli medlem

”Vi är med och lägger grunden för elevernas sociala, emotionella och kognitiva utveckling”

Jag rekommenderar andra att bli lärare i fritidshem eftersom det är ett fantastiskt och viktigt arbete, säger Amanda Möllenhoff från Sundbyberg

Jag rekommenderar andra att bli lärare i fritidshem eftersom det är ett fantastiskt och viktigt arbete, säger Amanda Möllenhoff från Sundbyberg

I Sundbyberg firas Fritidshemmens dag med hattparad där varje elev designat sin egen hatt. Det är bara ett av alla teman vi haft, berättar Amanda Möllenhoff, som jobbat sitt första år som lärare i fritidshem på Ursviksskolan.

Hur firar ni fritidshemmens dag?

Alla Sundbybergs tvåor kommer mötas på Golfängarna för gemensamma aktiviteter. Vi kommer att tåga dit från varje skola i en hattparad och varje elev har designat sin egen hatt. De som inte går i tvåan kommer vara i skogen och leka olika lekar tillsammans. Vi har även planer på att göra en tipspromenad om fritidshemmets historia.

Skolverkets statistik visar år efter år att elevgrupperna är stora och lärarna på fritidshemmen för få. Är det något du märker av?

Ja, det är klart. Det finns så mycket som man skulle vilja genomföra som inte alltid blir praktiskt möjligt med stora barngrupper och lite personal. Med större andel personal skulle det vara enklare att uppmärksamma och förebygga problem och se varje elev än vad det är idag.

Det finns så mycket som man skulle vilja genomföra som inte alltid blir praktiskt möjligt med stora barngrupper och lite personal.

Vad skulle behöva hända?

Det behövs framför allt mer resurser till fritidshemsverksamheten. Det ställs höga krav på den och då måste det också finnas rätt förutsättningar. Om det är två-tre vuxna per klass under skoltid bör det vara så även under fritidshemstid. Det behöver bli mer attraktivt att söka till att bli fritidshemslärare så att fler gör det!

Det behöver bli mer attraktivt att söka till att bli fritidshemslärare så att fler gör det!


Varför rekommenderar du andra att bli lärare i fritidshem?

För att det är ett fantastiskt och viktigt arbete. Anledningen till att jag blev just lärare i fritidshem var att jag vill arbeta med elever i en mer kravlös miljö genom kreativitet och andra mer praktiska övningar. Vi är med och lägger grunden för deras sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

Redan under mitt första läsår har vi hunnit med så mycket roligt, till exempel teman kring Harry Potter, Pokémon, känslor, människan och jordens utveckling och nu det senaste projektet som vi kallar Minimello.

Just nu är vi i full gång med att skriva och spela in bidrag till en melodifestival som vi kommer ha på skolan senare i vår. Det är mycket uppskattat av eleverna. Samtidigt som de har roligt lär de sig också uttrycka sig på olika sätt, skapa med hjälp av olika material, samarbeta med andra med mera!


  • Skapad 2017-04-19
Frågor & Svar