Lärarförbundet
Bli medlem

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Den del av lärarutbildningen som du har ute på till exempel en förskola kallas för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Den del av lärarutbildningen som du har ute på till exempel en förskola kallas för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

I lärarutbildningen ska praktik och teori vara nära varandra. Den del som du läser på högskolan och den del som du läser ute i skolverksamheten (VFU - verksamhetsförlagd utbildning) ska skapa en helhet.

Alla lärarstudenter har VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Under den kommer du att vara en del av ett arbetslag och vara med i så väl planering som genomförande av pedagogiska aktiviteter och uppföljning.

Tanken är att du ska få möjlighet att utforma dina egna lösningar och få utrymme för analys och reflektion kring ditt eget förhållningssätt och dina ställningstaganden som lärare.

Lärare på VFU-skolor räknas som lärare i lärarutbildningen.

Tips inför VFU:n

Ta vara på ditt ansvar och ta vara på dina möjligheter. Våga tillsammans med lärarlaget pröva dina teorier, sök svar på dina frågor, lär av deras erfarenheter och utveckla din lärarkompetens.

Passa också på att tänka framåt, till den dag du ska börja jobba som lärare. Undersök vad som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, anpassa din utbildning efter både intresse och lärarbehov. Det senare är särskilt viktigt om du inte har möjlighet att flytta.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här