Lärarförbundet
Bli medlem

Vem sköter mitt jobb när jag är sjuk eller vabbar?

Det bör finnas en plan för hur din skola, förskola eller fritidshem gör om du blir sjuk en kortare tid eller måste vabba. Exempel på lösning är att ta in en vikarie eller att det på förskolan/skolan finns kollegor som i sin tjänst har utrymme att kunna rycka in vid behov.

Även om man inte vet precis när, så vet man med säkerhet att lärare blir sjuka. Det bör finnas en plan för hur man löser korttidsfrånvaro. Det kan göras på olika sätt.

Lärare anställs i sådan omfattning att de kan rycka in. Då ska det vara förutsägbart på vilken tid man ska vara beredd att ställa upp så att man i övrigt kan planera sitt arbete med planering, möten eller andra åtaganden.

Ett annat sätt är en utbyggd vikariepool, med personer som är väl introducerade i rutiner.

Det är ingen bra lösning att ha som idé att det ”ska lösas inom arbetslaget” i varje ny situation. Det medför att ingen kan förutsäga sin arbetsdag. Det kan istället vara tecken på en underbemannad organisation.

Du måste inte jobba när du är sjuk

När du sjukanmäler dig kan du, om du orkar, prata med din chef om vad klassen/gruppen skulle ha gjort, men chefen kan inte kräva att du ska lämna in en detaljerad planering.

Oftast är det dessutom att rekommendera att man vilar ordentligt i början av ett sjukdomsförlopp, både när det handlar om förkylningar och smärttillstånd, då det kan förkorta sjukfrånvaron.

Det är direkt ohälsosamt med en arbetsorganisation som förutsätter att du är tillgänglig även som sjuk och än värre med en kultur där kollegor kräver av varandra att de ska jobba när de är sjuka.

Om du behöver en vikarie

Du måste inte själv introducera en vikarie. Får du frågan av arbetsgivaren att göra det är det upp till dig att säga ja eller nej.

Vad vikarien ska göra varierar. Ibland är planeringen färdig och en annan lärare kan snabbt introducera vikarien, ibland kan det vara läge att byta innehåll - kanske rent av ämne - för att lägga ut mer tid vid ett senare tillfälle.

I vissa typer av organisationer, som fritids och förskola, går vikarien lämpligen parallellt med någon som är förtrogen med verksamheten.

Planera för oplanerad frånvaro

Framför allt i grundskolans tidigare år finns bra exempel på skolor som organiserat sig så att den som är sjuk ska slippa introducera vikarier. Ett exempel är gemensamt framtagna ”vikarielektioner” med sådant som man tycker att alla elever förr eller senare ska gå igenom. Det kan handla om trafikvett med filmstöd och instuderingsfrågor, nutidstester eller "mattekluringar" för grupp, som vikarierna använder oavsett ämne.

Andra skolor har gemensamma planeringar för lärare som jobbar parallellt, så att en annan lärare kan introducera vikarier i pågående arbete. Själva poängen är att det ska underlätta den dagen någon blir sjuk.

När du kommer tillbaka

Din arbetsplats plan för korttidssjukskrivningar bör omfatta avslutad sjukskrivning. Hur får du veta vad som gjorts och hur den sociala situationen fungerat?

Om mycket arbete blivit ogjort kan det till exempel vara aktuellt att frigöra tid för lektioner som missats eller liknande, till exempel genom att avsätta lektioner från ämnen som de fått mer av när de varit borta. Du har ingen skyldighet att arbeta mer bara för att du varit borta.

Vikariesituationen en arbetsmiljörisk

För många lärare är en dålig organisation runt vikarier en arbetsmiljörisk. Det kan bli oförutsägbara dagar med stress som följd, motsättningar i arbetslag, arbetsanhopning för den som varit sjuk, tryck på närvaro även vid sjukdom, etcetera.

Alla dessa risker med vikariesituationen ska kartläggas och bedömas av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet.

Om dessa risker blir verklighet ska det göras en tillbudsanmälan så att arbetsgivaren uppmärksammas på frågan.

Prata med skyddsombudet om du tycker att er organisation inte fungerar.

  • Skapad 2015-03-20
  • Uppdaterad 2019-10-01
Frågor & Svar