Lärarförbundet
Bli medlem

Vem sköter mitt jobb när jag är sjuk eller vabbar?

Det bör finnas en plan för hur din skola, förskola eller fritidshem gör om du blir sjuk en kortare tid eller måste vabba. Exempel på lösning är att ta in en vikarie eller att det på förskolan/skolan finns kollegor som i sin tjänst har utrymme att kunna rycka in vid behov.

Även om man inte vet precis när, så vet man med säkerhet att lärare blir sjuka. Det bör finnas en plan för hur man löser korttidsfrånvaro. Det kan göras på olika sätt.

  • Lärare anställs i sådan omfattning att de kan rycka in. Då ska det vara förutsägbart på vilken tid man ska vara beredd att ställa upp så att man i övrigt kan planera sitt arbete med planering, möten eller andra åtaganden.
  • Ett annat sätt är en utbyggd vikariepool, med personer som är väl introducerade i rutiner.

Det är ingen bra lösning att ha som idé att det ”ska lösas inom arbetslaget” i varje ny situation. Det medför att ingen kan förutsäga sin arbetsdag. Det kan istället vara tecken på en underbemannad organisation.

Du måste inte jobba när du är sjuk

När du sjukanmäler dig kan du, om du orkar, prata med din chef om vad klassen/gruppen skulle ha gjort, men chefen kan inte kräva att du ska lämna in en detaljerad planering. Oftast är det dessutom att rekommendera att man vilar ordentligt i början av ett sjukdomsförlopp, både när det handlar om förkylningar och smärttillstånd, då det kan förkorta sjukfrånvaron.

Det är direkt ohälsosamt med en arbetsorganisation som förutsätter att du är tillgänglig även som sjuk och än värre med en kultur där kollegor kräver av varandra att de ska jobba när de är sjuka.

Om du behöver en vikarie

Du måste inte själv introducera en vikarie. Får du frågan av arbetsgivaren att göra det är det upp till dig att säga ja eller nej. Vad vikarien ska göra varierar. Ibland är planeringen färdig och en annan lärare kan snabbt introducera vikarien, ibland kan det vara läge att byta innehåll - kanske rent av ämne - för att lägga ut mer tid vid ett senare tillfälle. I vissa typer av organisationer, som fritids och förskola, går vikarien lämpligen parallellt med någon som är förtrogen med verksamheten.

Planera för oplanerad frånvaro

Framför allt i grundskolans tidigare år finns bra exempel på skolor som organiserat sig så att den som är sjuk ska slippa introducera vikarier. Ett exempel är gemensamt framtagna ”vikarielektioner” med sådant som man tycker att alla elever förr eller senare ska gå igenom. Det kan handla om trafikvett med filmstöd och instuderingsfrågor, nutidstester eller "mattekluringar" för grupp, som vikarierna använder oavsett ämne. Andra skolor har gemensamma planeringar för lärare som jobbar parallellt, så att en annan lärare kan introducera vikarier i pågående arbete. Själva poängen är att det ska underlätta den dagen någon blir sjuk.

När du kommer tillbaka

Din arbetsplats plan för korttidssjukskrivningar bör omfatta avslutad sjukskrivning. Hur får du veta vad som gjorts och hur den sociala situationen fungerat? Om mycket arbete blivit ogjort kan det till exempel vara aktuellt att frigöra tid för lektioner som missats eller liknande, till exempel genom att avsätta lektioner från ämnen som de fått mer av när de varit borta. Du har ingen skyldighet att arbeta mer bara för att du varit borta.

Vikariesituationen en arbetsmiljörisk

För många lärare är en dålig organisation runt vikarier en arbetsmiljörisk. Det kan bli oförutsägbara dagar med stress som följd, motsättningar i arbetslag, arbetsanhopning för den som varit sjuk, tryck på närvaro även vid sjukdom, etcetera. Alla dessa risker med vikariesituationen ska kartläggas och bedömas av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet. Om dessa risker blir verklighet ska det göras en tillbudsanmälan så att arbetsgivaren uppmärksammas på frågan. Prata med skyddsombudet om du tycker att er organisation inte fungerar.

Kommentarer:

Monika
Monika Olsson

Hej!
Vi har ett "fall" hos oss som jag undrar över; jag märker en morgon att jag inte kan komma pga snuva och hosta. Jag börjar 06,30 på förskolan. Jag ringer då en kollega som skulle börja 07,00 och hon ställer upp och kommer 06,30 istället. Pga Corona tider så är vi få elever på förskolan så hon kan gå hem en halvtimme tidigare denna dag. Allt är ok med chefen.
Nu undrar min kollega om hon kan få ersättning för förskjuten arbetstid?
Stämmer detta? Hon gick med på att ändra sin tid, men det var ju inte två veckor innan.
Hittar inget bra svar på era sidor.
MVH Monika

  • Skapad 2020-05-25 11:41
Robban
Robban Nilsson
Svar till Monika Olsson

Hej
Jag utgår i svaret från de kommunala villkoren. När den förändrade/förskjutna arbetstiden meddelas samma dag ska den tid som ligger utanför det gamla schemat ersättas som övertid.
Att man är överens om förändringen gör ingen skillnad, det viktiga är att förändringen är godkänd av chefen.
Avser din fråga ett annat avtalsområde ber ja dig återkomma, gärna till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.
Robban Nilsson/ombudsman

  • Skapad 2020-05-25 14:39
Anonym
Anonym

Min fråga gäller planerad frånvaro. Vems ansvar är det att hitta en lösning för den lektion som jag inte kan genomföra för att jag t.ex. behöver gå till läkaren med mitt barn, dvs vabba del av dag? På mitt jobb verkar det vara mitt ansvar. Ska det vara så, eller ska det räcka med att informera chef och administrativ personal som skaffar vikarie de dagar men är sjuk/vabbar hela dagen? Gäller samma sak om man själv behöver gå till läkaren under arbetstid och det påverkar en lektion?

  • Skapad 2019-02-12 17:19
Anonym
Anonym

Jag tycker lärarförbundet ska driva frågan om att ta bort karensdagen för lärare. Vi sköter oftast planeringen för vikarier och efterarbetar det som gjorts under lektionerna. Det är alltså fel att vi ska arbeta gratis samtidigt som inte får betalt för en dag.

Jag gissar att fler lärare skulle vara hemma när de är korttidssjuka och därmed hålla längre om vi tog bort karensdagen. När man väl är för sjuk för att släpa sig till jobbet och är hemma en dag och får karens, så är man hellre hemma en dag till då man redan "betalat för att vara hemma".

  • Skapad 2018-03-07 09:29
Cyrene
Cyrene Martinsson Waern
Svar till Anonym

Hej,
Lärarförbundet har, genom TCO, länge arbetat med frågan. Just nu ligger det ett förslag på förändring kring karensdagen så i nuläget är framgångarna i det arbetet svårt. Är du intresserad av att läsa om vad vi gör centralt i frågan så kan du läsa om det på den här sidan: https://www1.lararforbundet.se/web/ws.nsf/webbListsida?ReadForm&listid=8461B14778705C39C12572C80041D536&kategoriid=&selcat=2017

Återhämtningen är essentiell för att sjukperioden ska bli så kort som möjligt. Det är därför viktigt att varje arbetsplats har upparbetade rutiner för sjukfrånvaro för att man inte ska behöva ringa in sin planering den dag man är sjuk.

  • Skapad 2018-03-07 10:32
Cyrene

Om Cyrene Martinsson Waern

Leg lärare i franska och spanska som sadlat om till ombudsman & arbetsmiljöexpert. Brinner för en arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa p g a arbetet!

Anonym
Anonym

Hej ! jag undrar vems ansvar det är att tillsätta en vikarie till en förskoleavdelning om en personal är sjukskriven på heltid i 6 veckor ? är det en chefsfråga eller är det ordinarie personal på avdelningen som är ansvarig att tillsätta vikarie vid längre sjukdom?
Med vänlig hälsning

  • Skapad 2017-11-23 19:14
Cyrene
Cyrene Martinsson Waern
Svar till Anonym

Hej,
Det är alltid chefen som bär ansvaret för hur verksamheten organiseras, det innebär även vikarieanskaffning. Ansvaret för vikarieanskaffning kan dock vara delegerat, vilket då tydligt ska vara dokumenterat. Det vanliga är att det handlar då om korttidsfrånvaro. Gäller det längre frånvaro, så borde organisationen vara riggad så att chefen kan vända sig till HR för hjälp.

  • Skapad 2017-11-24 08:37
Cyrene

Om Cyrene Martinsson Waern

Leg lärare i franska och spanska som sadlat om till ombudsman & arbetsmiljöexpert. Brinner för en arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa p g a arbetet!

Anonym
Anonym

Vems ansvar är det att en planering och material finns tillgängliga vid en lärares sjukfrånvaro, t ex vid vabb eller förkylning, om denne inte kan vara behjälplig? Ligger det på läraren att ha en pärm med färdiga klasslektioner eller ligger ansvaret på ämnesledare och/eller chef?

  • Skapad 2015-03-24 17:37

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar