Lärarförbundet
Bli medlem

Vem kan bli medlem i Lärarförbundet?

Lärarförbundet är den enda organisation som samlar hela lärarprofessionen. Vi är störst för vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att vara bra lärare och skolledare.

Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.

För att bli medlem i Lärarförbundet ska man tillhöra professionen. För att tillhöra professionen ska man vara antingen lärarstuderande, lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare. För att vara någon av dessa är relevant utbildning ett nyckelbegrepp. Relevant utbildning är olika för olika grupper eftersom professionen inte är homogen i sin utveckling. För majoriteten handlar det om utbildning som leder till lärarexamen. För andra kan det vara yrkesutbildning, konstnärliga utbildningar eller andra högskoleutbildningar.

Lärarstudenterna är en naturlig del av professionen. Som lärarstuderande betraktas den som studerar på hel- eller deltid för att få lärarexamen.

Som lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare ska man ha relevant utbildning, men också vara anställd som eller ha för avsikt att bli anställd som detta.

Sammanfattande kriterier för att bli medlem:

 • Den som studerar på hel- eller deltid för att få lärarexamen, eller examen för någon av de befattningar som ingår i professionen.
 • Den som är anställd som lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, gymnasiesärskola, specialskola, vuxenutbildning eller sameskolan och som uppfyller något av följande:
  - har lärarexamen
  - har utländsk lärarexamen
  - vid medlemsansökningstillfället studerar för att få lärarexamen
 • Den som är anställd som skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, kulturskollärare, högskolelärare, lärare inom yrkeshögskola eller uppdragsutbildning, studieförbundslärare, lärare inom Svenska Kyrkan och uppfyller följande:
  - anses ha relevant utbildning för uppdraget eller enligt gällande regelverk
 • Den som har lärarexamen och är arbetslös eller tillfälligt har ett annat yrke, men som har för avsikt att söka anställning som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.
 • Den som är pensionerad lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

Utöver dessa kan även kyrkomusiker bli medlemmar i Lärarförbundet genom ett samarbetsavtal mellan Lärarförbundet och Kyrkomusikernas Riksförbund.

Lärarförbundet Skolledare

Inom Lärarförbundet finns Lärarförbundet Skolledare som har drygt 6600 yrkesverksamma medlemmar och driver skolledares frågor centralt och lokalt

Pensionär? Arbetslös?

Om du går i pension eller är utan arbete kan du fortsätta att vara medlem. Kom ihåg att informera Lärarförbundet om ändrade förhållanden!

Lärarstudent som ska börja jobba?

Se över dina uppgifter på Min sida här på webbplatsen och uppdatera med din nya arbetsplats.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här