Lärarförbundet
Bli medlem

Vem kan bli medlem i Lärarförbundet?

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi samlar hela lärarprofessionen, från förskola till högskola. Tillsammans är vi starkare och kan få rätt saker att hända. Är du lärare, skolledare, eller studerar till lärare? Välkommen att bli en av oss!

Inträdeskriterier i Lärarförbundet

Vi har tre olika former av medlemskap: yrkesverksam, student och pensionär. Nedan hittar du inträdeskriterierna för respektive form.

Medlemskap som yrkesverksam

För att bli yrkesverksam medlem ska du ha en anställning i någon av nedanstående yrkesroller, i kombination med en lärarexamen eller relevant utbildning.

1) Du som är anställd som någon av följande yrkesroller och har en lärarexamen (svensk eller utländsk):

 • Förskollärare
 • Lärare i fritidshem
 • Grundskollärare/grundlärare
 • Gymnasielärare
 • Speciallärare/specialpedagog
 • Lärare i praktiskt/estetiska ämnen
 • Ämneslärare
 • Lärare inom vuxenutbildning
 • SFI-lärare
 • Lärare inom sameskolan

2) Du som är anställd som något av följande och har relevant utbildning eller utbildning enligt gällande regelverk.

 • Skolledare
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Yrkeslärare
 • Modersmålslärare
 • Folkhögskollärare
 • Kulturskollärare
 • Dramapedagog
 • Universitets-/högskolelärare
 • Lärare inom yrkeshögskola eller uppdragsutbildning
 • Studieförbundslärare
 • Lärare inom Svenska Kyrkan
 • Kyrkomusiker
 • Doktorand

Om du har en anställning och ditt uppdrag innefattar läraruppgifter men din befattning inte finns angiven i listan ovan, kan du ändå ha rätt till medlemskap. Ring och rådgör med våra vägledare på Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Medlemskap som studerande

Du som studerar för att ta lärarexamen kan bli studerandemedlem.

Du som arbetar som lärare parallellt med att du studerar på en grundläggande lärarutbildning, kan välja om du vill vara studerandemedlem eller yrkesverksam medlem. Ring Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 och rådgör med våra vägledare om du känner dig osäker på vad som är rätt för dig.

Medlemskap som pensionär

Du som har varit yrkesverksam lärare, men som nu är pensionär, kan bli pensionärsmedlem.

Om du är arbetslös eller tillfälligt arbetar inom ett annat yrke

Du kan bli yrkesverksam medlem om du för närvarande är arbetslös eller tillfälligt arbetar inom ett annat yrke, men uppfyller kriterierna under "medlemskap som yrkesverksam" ovan och har för avsikt att börja arbeta inom området igen. Ring och rådgör med våra vägledare på Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 för mer information och hjälp med registrering.

Därför är det viktigt att vara med i "rätt" fackförbund

Du bör välja det fackförbund som tecknar kollektivavtalet för din tjänst på din arbetsplats. På så sätt har du bättre förutsättningar att påverka din arbetsplats och dina yrkesvillkor. Läs mer på sidan "Därför är det viktigt att vara med i "rätt" fackförbund.

 • Skapad 2020-01-01
 • Uppdaterad 2021-02-15
Frågor & Svar